Evangelisatiecommissie

Visie
Als Evangelisatiecomissie zijn wij gepassioneerd om de kerkelijke gemeente tot haar recht te laten komen in haar missie het evangelie te delen.

De gemeente is daarin als een haven waarin elk lid zijn thuis vindt en zich aangesloten kan voelen. Bezoekers voelen zich welkom en kunnen makkelijk hun plek vinden. Iedereen is gericht op het maken van nieuwe geloofsvrienden die zich voelen opgenomen in de gemeente. Er wordt op een natuurlijke manier contact gemaakt zoals in een gezin gebruikelijk: Gezond betrokken op elkaar zonder bemoeizuchtig te zijn.

De leden vormen een hecht gezin met elkaar, alleen gaanden en samen gaanden, zoekers en Ā vastgelovigen te midden van een warm nest en verlangen naar groei in geloof en beleving. Vanuit dit warme nest wordt gezocht naar mensen die letterlijk vreemd zijn aan of vervreemd zijn van de gemeente.

Drempels worden verlaagd waar nodig en haalbaar en bekenden en bezoekers worden met een open opstelling tegemoet getreden. Onderwerpen als Themadiensten, Preekbesprekingen, Jeugddiensten, Gezinsdiensten en Open deurdiensten spelen een belangrijke rol. Mannen en vrouwen nemen actief hun posities in het geloofsgezin in en zijn elkaar tot een hand en een voet of dit nu op geloofsgebied is of praktisch in het delen van levensbehoefte.

Regelmatig, bijvoorbeeld met de grote feestdagen als Pasen en Kerst, zijn gemeenteleden (jeugd, volwassenen en senioren) actief betrokken om mensen te bereiken die onbekend zijn geraakt met het evangelie. Moderne middelen als tv, internet, radio en krant worden daarbij optimaal gebruikt.

In het algemeen geldt dat de voorbeeldfunctie van leiding en vastgelovigen werkt als stimulator en leidt tot navolging in het goed functioneren van de gemeente als veilige haven.