Meditaties

 Meditaties

 

Christelijke meditaties

Bron: EO 

Via onderstaande link vind je overdenkingen over verschillende onderwerpen.
De meditaties zijn ontleend aan gedeelten uit de Bijbel en helpen je om Bijbelse principes toe te passen.

Christelijke meditaties

 


Meditatiekring van de Dorpskerk

Ontstaan kring

Op 4 oktober 2004 dus inmiddels 12 jaar geleden werd onder leiding van onze oud-predikant ds. Gerard van Velzen de meditatiekring opgestart. Met een groepje gingen we nadenken over wat christelijke meditatie is en deden we onze eerste meditatieoefeningen.

In het begin wat onwennig er tegenaan kijkend – mediteren is toch iets oosters, dachten wij  – maar al snel werden we er door geboeid. Voor ons werd het zoeken naar rust en vrede iets wat bij het christelijk geloof hoort. We gingen met elkaar op zoek naar :  “De Vrede van God die alle verstand te boven gaat” Filippenzen 4. Na een inleidend gedeelte begonnen we met het lezen van het boekje van Kick Bras: Talen naar stilte.

Rijke traditie

Het christendom heeft een rijke meditatietraditie, vindt protestants predikant Kick Bras. Christelijke meditatie zoekt
"de Geest die in ons diepste innerlijk op ons wacht". Deze vorm van meditatie is ontstaan vanuit een vroegchristelijke
traditie. Onder andere de zogenaamde “Woestijnvaders” en later de kloosters
kenden al deze vorm van christelijke meditatie. Maar ook het protestantisme is bekend met deze traditie.

Lees meer...

Meditatie Advent


“Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht.”

(Jesaja 9:1)(Meditatie september 2009)

Het is niet vergezocht om bij ‘Het volk dat in duisternis ronddoolt’ te denken aan ons eigen volk.
Steeds meer wint de gedachte terrein dat de grote wereldwijde problemen waar we mee geconfronteerd worden, de kredietcrisis en
de opwarming van de aarde, het gevolg zijn van met name ons westerse gedrag.

Begrijpelijkerwijs komt de vraag dan boven wat er in het verleden verkeerd is gedaan waardoor we nu moeilijkheden
hebben die welhaast onoplosbaar lijken. Hoe moet een mens handelen wanneer hij geen uitkomst ziet?
Gaat het daar in het geloof eigenlijk niet altijd om: een oplossing aangereikt krijgen welke je niet zelf kunt organiseren.
Dat is in geloof een weg gaan. Wordt het niet hoog tijd dat we dat eens werkelijk gaan doen: opnieuw de reis maken
naar Bethlehem!

Lees meer...

Meditatie Pasen

‘Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten’

(Efeziërs 5:14)

Nog één keer zingen van Pasen

Er zijn nogal wat bijbeluitleggers die denken dat het bovengenoemde vers een zin is uit een oud-christelijk lied. 
’t Zou kunnen, maar het kan evengoed een samenvatting zijn van bijvoorbeeld Jesaja 60:1-3. Daar vind je dezelfde gedachten, maar die worden door Paulus dan vervolgens toegepast voor het christelijke leven. 

Eigenlijk maakt het niet zoveel uit waar deze bekende regel vandaan komt, het gaat er natuurlijk om dat we de
bedoeling kunnen duiden.

De zin ‘Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten’ staat in een gedeelte waarin
Paulus allerlei waarschuwingen uit om niet te verzeilen in het ‘donkere leven’. Hij somt talloze voorbeelden op:
hoererij, hebzucht, zotte of losse taal etc. Blijkbaar is ‘donker leven’ bij Paulus een leefstijl waarbij je geen rem
meer hebt als het gaat om je begeerten. Je doet alles waar je zin in hebt, en we hebben diep van binnen soms hele
rare verlangens. Voor Paulus is leven dan ook niet enkel genieten, genieten hoort er bij, maar leven is vooral een
gevecht met het kwaad. Het goed is er niet zomaar, daarvoor moet je leren dat God de Here is, dat je door Jezus
verlost kan worden van de duisternis, en dat je gaat verlangen naar het reine, het lichte, het goede.

Lees meer...

Op zoek naar de waarheid

‘totdat ik in Gods heiligdommen inging……’, Psalm 73:17

Op zoek naar de waarheid. (Meditatie Kerknieuws februari 2010)

Het zal je als gelovig mens toch gebeuren dat de natuurkundigen gaan bewijzen dat de oerknal echt geschied is,
en dat er ook nog niets was voorafgaande aan die oerknal. Dan heb je, als iemand die gelooft dat zijn leven voortkomt
uit God en eens zal terugkeren naar Hem, toch echt een probleem. Je moet er niet aan denken dat er geen God
zou zijn die de wereld leidt. Dat alles maar toevallig gebeurt en dat het recht van de sterkste dus voor eeuwig geldt.
Dan ben ik bij voorbaat voor eeuwig verloren, kwijt! De waarheid zoeken en vinden, dat valt niet mee.

Lees meer...