Dorpskerk

Wat voor gemeente is de Wijkgemeente Dorpskerk?

Sinds jaar en dag heeft de gemeente de ‘confessionele kleur’. Confessioneel betekent eigenlijk dat de gemeente belijdend in de Protestante Kerk in Nederland (PKN) wil staan. Ze vindt dat de belijdenisgeschriften die in de Vroege Kerk en tijdens de Reformatie zijn geschreven van zeer groot belang zijn. Dit houdt concreet in dat de gemeente orthodox wil zijn en tegelijkertijd open wil staan voor de wereld om haar heen. Het geloof moet kunnen landen in de praktijk van alle dag.

De gemeenteleden zullen zichzelf dan ook niet allemaal ‘confessioneel’ noemen. Dat hoeft ook helemaal niet. We willen een gemeente zijn waarin we serieus ons oor te luisteren leggen in de Bijbel, proberen zo nauwkeurig mogelijk de woorden van de Bijbel door te vertalen naar het heden. Dat heeft natuurlijk tot gevolg dat we soms ook stevig met elkaar discussiëren, maar dat altijd in liefde en respect willen doen, waarbij we beseffen dat de kerkenraad ons aanstuurt.

Al met al wil de gemeente rondom de Dorpskerk er getuige van zijn dat Jezus Christus de opgestane Zoon van God is. In Hem vinden we de weg naar het volle heil. Hij is het geheim in de wereld waardoor je het Koninkrijk van God kan vinden.

Profiel

De Hervormde wijkgemeente Dorpskerk maakt deel uit van de Protestantse gemeente Capelle aan den IJssel,
behorend bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De wijkgemeente wordt gekenmerkt door het confessionele
gedachtegoed. De gemeente van de Dorpskerk heeft het goed met elkaar. We willen ook goed zijn voor de directe omgeving. Wie zijn wij, op welke wijze staan wij in de context van de lokale gemeente en hoe zijn we als
Dorpskerk een kerk voor de wijk en buurt?  Kortom: Wie zijn wij met elkaar en in de buurt? Wij zijn wij?
Confessioneel met het geloof in God als het centrum van ons leven, traditioneel, divers van achtergrond,
gastvrij met oog voor elkaar. 


Het confessionele uit zich in de wijze waarop we het Woord van God/Jezus
centraal laten staan, waarbij het prettig wordt gevonden om lessen te leren
en mee te nemen in de nieuwe week. Het geloof moet kunnen landen in de
praktijk van alle dag. De diversiteit geeft dat er ook andere schakeringen - zoals evangelische - in de gemeente aanwezig zijn, wat in onze gemeente als een
verrijking wordt ervaren. Kern is dat de gemeente getuige wil zijn van
Jezus Christus, de opgestane Zoon van God.  De Dorpskerk is toegankelijk met
een open mind naar de omgeving.

Veel gemeenteleden zijn afkomstig uit andere gemeenten in de omgeving. De Dorpskerk houdt onder andere
rekening met gewoonten die veranderen in de loop der tijd. Hierdoor voelen mensen zich welkom.

Wie is de Buurt?
90% van de inwoners is verbonden met Rotterdam. Drie op de 100 inwoners zijn oorspronkelijk Capellenaar.
Kenmerkend is dat men rust in Capelle en werkt buiten de grenzen van de gemeente. De buurt rondom de Dorpskerk
is zeer divers: ouderen, lagere en hoge sociale klasse en vele nationaliteiten. Er zijn in Capelle vele kerken van
verschillende denominaties / en andere religies.  

Wie zijn wij in de buurt?  De Dorpskerk is een Monumentale kerk en een ‘heilige’ ruimte op bijzondere locatie.
De gemeente kent een groot aantal jongeren. Het profiel van de hervormde wijkgemeente wordt gekenmerkt door
gastvrijheid en diversiteit. De gemeente organiseert jaarlijks traditionele activiteiten die ook bekend zijn in de buurt zoals: open monumentendag, bazaar, rommel- en kunstmarkt en oliebollen bakken. We streven ernaar om deel te
nemen in bestaande wijkoverlegplatforms voor inwoners, zoals WOP Middelwatering.

Onze aandachtspunten:

  • Kerk en monument: religie en materie;
  • Boeien en binden van jongeren in de gemeente door open te staan voor nieuwe mogelijkheden en dit toe te passen (bijvoorbeeld opwekkingsliederen zingen);
  • Respect voor ouderen in de gemeente in hun (meer traditionele) visie op geloof;
  • De predikant verbindt bestaande tradities en nieuwe mogelijkheden, waarbij gebruikt wordt gemaakt van de
    kracht in de gemeente;
  • De Dorpskerk wil vasthouden aan haar kernwaarden, mee gaan in de tijd en wil daarbij ook open blijven staan voor
    andere waarden. 

Lees meer...

Kostersechtpaar Terlouw

We zijn sinds 1 mei 2016 in dienst bij de Dorpskerk.

Inmiddels zijn we verhuisd en wonen tot groot genoegen naast de Dorpskerk in de prachtig opgeknapte kosterswoning.
We hebben het inmiddels prima naar ons zin in de Dorpskerk. Het werk was niet geheel vreemd voor ons. In een eerdere gemeente hebben we als beheerder zo’n twee jaar het nodige geleerd. Bij de ontvangst in de Dorpskerk gemeente viel
het ons op hoe snel we “eigen” waren. De spreekwoordelijke “warme deken” was  zeker van toepassing.  

Als beide geboren Rotterdammers wonen we al weer zo’n 36 jaar in Capelle aan den IJssel. Tijdens deze periode hebben
we veel meegemaakt. Het belangrijkste was toch wel de  geboorte van onze drie kinderen, Marck, Arne en Marije.
Ook mochten wij een kleinkind ontvangen, Julian Jesse. Kinderen krijgen is een zegen maar een kleinkind ervaren we
helemaal als geweldig. Wat een plezier maken we samen, echt helemaal top! En er is een kleindochter onderweg..

Jarenlang heb ik bij PTT Post gewerkt in diverse functies onder andere die van manager Public Relations. Na 26 jaar
heb ik diverse andere banen gehad waaronder bungalowparkbeheerder in Meerkerk, voorlichter bij blindeninstituut
Bartiméus en begeleider bij Eleos. Elly is als directie- en medisch secretaresse begonnen in de Elf Ranken in Rotterdam
Zuid. Toen de kinderen kwamen is zij gestopt met werken. Nadat de kinderen groot genoeg waren is zij gaan werken bij Uitvaartzorg Hess hier in Capelle aan den IJssel. 

Het werken in de Dorpskerk zien we als een grote uitdaging. Elke dag brengt weer iets nieuws, aan variatie in het werk
geen gebrek. Het ene moment hang je tussen het dak en plafond om een lamp te vernieuwen en het andere moment
doe je een intake gesprek voor een trouwerij of moet de straat open voor een verstopping. Precies wat we beiden
zoeken in ons werk.

Wat ons ook opvalt aan het werken in de Dorpskerk is hoe actief de gemeente is en hoeveel vrijwilligers er zijn.
Voor elke klus is er wel hulp beschikbaar. We kunnen en hoeven het gelukkig niet alleen te doen. Van alle kanten
krijgen we hulp aangeboden, iets waar zeer dankbaar voor zijn. Ook de grote Hulp weten we aan onze zijde.

Onze wens is dat we nog lang als gastheer en gastvrouw aan de  gemeente van de Dorpskerk verbonden mogen zijn.

Marcel en Elly Terlouw-Fonteyn, augustus 2017