Op deze pagina vindt u actuele informatie
van binnen en buiten de gemeente

                       

                                     Zoeken binnen de siteZoek

                                                                                                                                  (Scan naar smartfoon )


Huiskamerontmoetingen 2018

De eerste huiskamerontmoetingen hebben plaatsgevonden. Er volgen er echter nog een heel aantal. U/jij krijgt de kans om met mede-gemeenteleden van de Dorpskerk bijeen te komen tijdens kleinschalige ontmoetingen bij u/jou in de buurt. 

De avonden zijn vooral ook bedoeld om kennis te maken met ds. Nees Cluistra, die sinds 29 oktober j.l. als nieuwe wijkpredikant in onze gemeente werkzaam is. Hij stelt het zeer op prijs om op deze wijze met u en jou in gesprek te raken om zo ook de gemeente beter te leren kennen. 

Als thema voor de ontmoetingen die ds. Cluistra zal leiden is gekozen voor: ‘Dorpskerk 2025’.  Over dit onderwerp wordt er binnen onze gemeente al enige tijd nagedacht. Diverse werkgroepen zijn aan de slag gegaan om ideeën uit te werken. Vragen die we elkaar kunnen stellen zijn onder meer:

• Speelt het geloof een rol in je leven? 
• Zo ja, welke plaats heeft de kerk als geloofsgemeenschap daarin?
• Hoe geven we vorm aan de zorg voor elkaar?
• Hoe staan we ‘open’ en ‘uitnodigend’ naar onze omgeving?  

Wellicht kunnen we iets van onze gedachten met elkaar delen en nader met elkaar kennismaken. 

Het tijdschema voor de bijeenkomsten is als volgt:

Maandagavonden

29 januari    Past.wijkteam: Rob den Uijl en Jannie Bouman  

5 februari    Past. Wijkteam:  Jaap van der Eijk

12 februari   Past.wijkteam:  Marianne Kamphuis en Nel Boerman 

12 maart      Past.wijkteam:  Tineke Spanninga en Jannie de Waardt

Donderdagavonden                                 

15 maart      Past.wijkteam: Marianne Kamphuis en Nel Boerman 

05 april        Past.wijkteam: Rob den Uijl en Jannie Bouman  

12 april        Past.wijkteam

17-05          Past.wijkteam: Bert Plomp en Plonie v.d. Maarel     

Senioren

27 februari van 10.00 tot 13.00 het Trefpunt : Past.wijkteam C (senioren) Annemiek en Ineke 

26 maart - morgen: Steenloperstr./Vijverhof/Tuinfluiter

26 maart - middag: zaaltje in de Merel, bedoeld voor leden woonachtig in de serviceappartementen van de Vijverhof .

25 april: Nieuwe Rozenburcht 

23 mei: Overige senioren oa Duikerlaan, Centrum  - passage,Baronie  

Mocht u/jij uitgenodigd worden en liever op een ander moment willen deelnemen dan is dat mogelijk.

Mail gerust naar ds. Nees Cluistra:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of neem contact op met uw ouderling of pastoraal medewerker. 

Schema en WIJK indeling downloaden: HIER !


Van de Kerkenraad

Oproep Kerkenraad

Gemeente zijn we samen!

Als Kerkenraad zijn we blij dat Gerda de Leeuw, Barbera de Reuver en Adri van der Linde de kerkenraad komen versterken (zie hieronder). De laatste maanden en weken hebben we verschillende gemeenteleden benaderd met het verzoek toe te treden tot de kerkenraad. Ook gemeenteleden waarvan de namen zijn aangedragen, zijn benaderd.

Helaas hebben deze acties, buiten de genoemde nieuwe kerkenraadsleden, niet geleid tot een verdere invulling van de vacatures. U zult begrijpen dat dit ons als kerkenraad teleurstelt.

We realiseren ons zeer goed dat iedereen het druk heeft en dat er vele zaken zijn die uw tijd en aandacht vragen. Maar als we niet meer nieuwe kerkenraadsleden krijgen is de kans aanwezig dat sommige taken niet meer of slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd. Het werk in de kerkenraad kost vrije tijd maar u krijgt er ook veel voor terug. 

We zijn o.a. nog op zoek naar :

• een jeugddiaken, 
• pastorale ouderlingen
• wijkbezoekers

Als ons allemaal, als gemeente van Christus, vragen we daarom opnieuw na te denken over een taak in de kerkenraad of het pastorale team. Vorm samen de gemeente, wees samen de gemeente en draag samen de gemeente! OMDAT DE GEMEENTE GEDRAGEN WORDT DOOR HEM.

We bidden voor en hopen op nieuwe kerkenraadsleden. Wilt u met ons mee bidden voor nieuwe kerkenraadsleden?

Namens de kerkenraad, 12-02-2018


Bevestiging en afscheid in de dienst van 11 februari 2018

Zondagmorgen 11 februari zijn de volgende lidmaten bevestigd in het ambt: 

Ouderling:.
mw. G.T. (Gerda) de Leeuw-Nell, Bermweg 64  
mw. B.W. (Barbera) de Reuver, Bellinistraat 39 
mw. A.J.C. (Adri) van der Linde-Nell, Sternenhof 16 (Scriba)

Pastoraal medewerker: 
mw. J.T. (Jannie) Bouman-van Cappellen, Korenmolen 22. 


De volgende ambtsdragers en kerkrentmeesters zijn herbevestigd: 

Ouderling:
mw. K.C. (Ineke) Hage-Boudestein en
dhr. J.B. (Bert) Plomp

Ouderling-kerkrentmeester:
mw. E.D. (Renske) Verweij-Van Nieuwenhuysekerkrentmeester
dhr. E.H. (Ed) Harms 

Diakenen :
mw. E. (Els) van der Eijk-Peters en
dhr. A. (Albert) Verhagen. 


In deze dienst is afscheid genomen van:

Ouderlingen:
mw. J.T. (Jannie) Bouman-van Cappellen
mw. W.H. (Erica) de Jong-Benard
mw. M.C. (Cilia) Sprong-Spits

Jeugddiaken:
dhr. R. (René) van de Graaf

Kerkenraad, 11-02-2018

Pastoraal Meldpunt

Gedurende de vacante periode is er een Pastoraal Meldpunt geweest. Met de komst van de nieuwe wijkpredikant ds. Cluistra is het Pastoraal Meldpunt opgeheven. Wij danken Alie Faber dat zij in de afgelopen periode als Pastoraal Meldpunt heeft willen fungeren.

Namens de kerkenraad, Cilia Sprong


Tanzania Verslag

Bedankt

Van 6 tot 27 januari ben ik met Ineke, een oud-collega en vriendin, naar het Makiungu Hospital in Tanzania geweest. Ineke was er nu voor de derde keer en ze was blij verrast dat de Neoward er heel netjes en schoon uitzag. De baby’s lagen er goed verzorgd bij en ook de daglijsten waren goed bijgehouden. Er is duidelijk wat gedaan met de kennis die er vorig jaar is overgedragen!

We hebben praktijklessen en uitleg gegeven op de werkvloer m.n. aan de nieuwe verpleegkundigen. Het was prettig dat die redelijk Engels spraken, zodat de kennis beter was over te brengen.

We hebben veel reanimatietrainingen voor pasgeborenen gegeven en er zijn nu verpleegkundigen die daar die lessen gaan continueren. Daar zijn wij heel blij mee en ze zijn er zelf heel trots op!

Ik wil iedereen bedanken die geld gedoneerd heeft, daardoor konden we blikken babyvoeding, babyflesjes, scharen, thermometers, babysokjes, paracetamol zetpillen voor baby’s, een klok voor op de Neoward (om hartslag en ademhaling bij de baby’s te kunnen tellen), stof om babylakentjes te maken, plastic strikslips, bloeddrukmeters en borstkolven kopen. We hebben geld gegeven om nieuwe blikken babyvoeding te kopen als deze op zijn of om melkpoeder te kopen waar ze melk voor zuigelingen en peuters van kunnen maken.

We hebben ook veel gebreide mutsjes uitgedeeld, die daar prima van pas kwamen!

Voor de naast gelegen school hebben we een grote stapel schriften en potloden kunnen kopen, ze waren hier heel blij mee.

Ook de M(edical)M(issionairies) of M(ary) sisters bedanken iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt! Ze zijn heel blij met al deze hulp.

Zelf ben ik geraakt door het enthousiasme en de interesse vanuit de gemeente, heel fijn dat er zo meegeleefd is!

Op 4 maart, 's ochtends na de kerkdienst, willen we voor diegenen die dat leuk vinden, een presentatie geven in het kerkelijk centrum over onze ervaringen in Tanzania.

Foto album (grotere foto's) : zie hier.

groeten, Marjolein Dijkstra


Happen en Trappen

Happen en trappen voor Tsjerkind op 24 maart

Op 24 maart (vanaf 17:00 uur)  organiseert stichting Tsjerkind een leuke activiteit om geld in te zamelen voor nachtkastjes in het Sanatorium in Volkovisk. In het sanatorium verblijven ongeveer 100 kinderen en zij zijn daar gemiddeld vier weken. Ze verblijven op een grote slaapzaal zonder meubilair. Om deze zieke kinderen een privé plekje te bieden en hun persoonlijke spullen op te bergen hebben zij grote behoefte aan een nachtkastje naast hun bed.

Happen en trappen is een gezellig, sociaal evenement. Wat is de bedoeling?

U maakt een dinertour door Capelle en/of  nabije omgeving.
U fietst (of als u liever de auto pakt dan kan dit ook) naar uw eerste adres en daar gebruikt u een voorgerecht.
Bij uw tweede adres ontvangt u het hoofdgerecht en dan fietst u weer door voor uw toetje.
Dit gehele diner kost slechts € 15,= per persoon.
Waar kunt u nog uit eten (inclusief drinken) voor dit bedrag? Onderweg heeft u verschillende tafelgenoten.

Kokers nodig!

Maar… om dit te kunnen organiseren hebben wij kokers nodig. Zo kunt u ons ook helpen. U maakt een volledig diner en voor iedere gang krijgt u vier gasten. Hier kunt u zelf gezellig  bij aanschuiven. U maakt dus een voor- hoofd- en nagerecht en ontvangt bij iedere gang vier nieuwe gasten. Dit is dan uw bijdrage aan dit goede doel.

Enthousiast geworden om mee te doen?

U kunt zich aanmelden voor het eten (fietsen) of koken bij:

Nanda Prins
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel.nr: 06-37385392

Of bij één van de andere leden van Stichting Tsjerkind!


Kerkbalans Thema 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Dorpskerk is uw en jouw kerk!

Doe eind januari 2018 weer mee en geef ruim.

Wij willen volgend jaar extra investeren in die onderwerpen die u en jij belangrijk vinden.

Te denken valt aan:

• Jongerenpastoraat
• Ouderenwerk
• Uitbreiding beamer installatie
• Investeren in missionair werk
• ……………

Heeft u of jij suggesties - spreek dan een Kerkrentmeester aan of mail :  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wat is Actie Kerkbalans?

Zie ook: Kerkbalans voor Dummies

Een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een markant gebouw, een plek om te vieren en te geloven – voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en de missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk.

Bron: https://kerkbalans.nl/

Van de PKN website: Wat wordt er betaald van KerkBalans?


Dalende tendens samen helpen doorbreken!


Samen zijn we de Dorpskerk, samen moeten we de lasten dragen. Veel lasten zijn ook vaste lasten. De tendens over de afgelopen jaren is dat de inkomsten een dalende lijn geven. Laten we samen de Dorpskerk financieel gezond houden. We zullen u de komende weken blijven informeren!

De kerkrentmeesters, 26 november 2017


Uit de Pastorie: Nieuwjaarswens 2018


Zo op de drempel van het nieuwe jaar kun je je afvragen: welke verwachting heb ik van 2018? Er zijn misschien dingen waar je naar uit ziet of juist tegenop ziet. De nieuwe agenda stroomt alweer vol en er is genoeg wat aandacht vraagt.

Laat ik de vraag anders stellen: welke verwachting heb ik van God voor het nieuwe jaar? Durf ik een beetje ontspannen te zijn en m’n leven dag bij dag te ontvangen? Tijdens de nieuwjaarsdienst in de kerk lezen we Mattheüs 6:25-34  wat eindigt met: ‘Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen!’ Jezus geeft aan dat elke dag genoeg heeft aan zijn eigen last.

Dus ook de dagen van 2018. Waar ik me wel ‘druk’ om moet maken is de zin eraan voorafgaand: ‘Zoek liever eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.’

Mijn nieuwjaarswens voor u/jou is dan ook: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn.’ 

Ds. Nees Cluistra


Bijbels Dagboek 2018

5 Redenen om hét gezinsboek van 2018 te kopen.


1. Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt 2 overdenkingen: één voor jongeren -of om als gezin samen- te lezen; één voor persoonlijke bezinning.

2. Naast predikanten en jongerenwerkers, schrijven ook veel zendingsmedewerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in de wereldkerk!
3. Het dagboek biedt luxe extra's zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt.
4. Het dagboek kost slecht € 10,90. Ruim € 7,00 daarvan gaat naar het zendingswerk.
5. Het is het bestverkochte dagboek van Nederland!
 

Wilt u het dagboek bestellen? Gebruik dan de intekenlijst die ligt in de hal/ingang van de Dorpskerk en tevens op de boekentafel in het Kerkelijk Centrum. Of mail de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .


Midwinterconcert Dorpskerk 2017

Op 29 december 2017 werd in de Dorpskerk een Midwinterconcert gegeven. De uitvoerenden waren prijswinnaars van het Prinses Christina Concours. We noemen dan:

Anuschka Perdano - Altviool en zang
Maria Eugenia Perdano - Hobo en zang
Florian Verweij - Piano
Anthon Doorheim - Bespeelde ons Van Dam orgel

(Foto's: Arie Kers Fotografie)

Het is een pracht concert geworden met o.a. werken van Debussy, Paganini, Haydn en Clarke. 

Dit concert sloot een drukke (kerst)periode af in de Dorpskerk. Zo'n 200 gasten werden er in de Dorpskerk gastvrij ontvangen. We hebben dus in de feestdagen periode weer vele gasten mogen ontvangen en laten genieten van onze prachtige kerk.

Al dit werk is niet mogelijk zonder de hulp van vele vrijwilligers. Allemaal enorm bedankt en graag rekenen we volgend jaar ook weer op jullie bijstand!

Namens de kosters


Najaarsactie 2017

Van de Kerkenraad : Najaars actie "Nieuwe Start"

Eind november start binnen de Dorpskerk de jaarlijkse Najaarsactie. Met onze nieuwe predikant, maar ook met de plannen die er liggen, gericht op "Dorpskerk 2025", hebben we deze najaarsactie "Nieuwe Start" als thema gegeven.

Een belangrijke randvoorwaarde om een financieel gezonde wijkgemeente te zijn, is voortdurend financiële steun van u of jou, als gemeentelid. Met veel vertrouwen zien de kerkrentmeesters uw of jouw najaars toegift tegemoet.


Actie Schoenendoos

Diaconale project “Actie Schoenendoos”

Zie ook: De Samaritaan

Deze actie is 12 november afgerond met het inleveren inzamelen en beplakken van de dozen, waarvoor veel dank!

We mochten liefst 55 versierde en gevulde schoendozen inleveren.  

Uw financiële bijdrage heeft een bedrag opgeleverd van € 372,35 !

Namens het jeugd kernteam bedankt voor het meedoen!

 

 

 

 


Tanzania Initiatief

Marjolein Dijkstra van de Dorpskerk stuurde onderstaand stukje in, over haar voorgenomen tijdelijke vertrek naar Tanzania. Ze geeft aan dat ze dit initiatief, al is het prachtig werk, toch als best spannend ervaart. Maar de kans deed zich nu voor - samen met de gelegenheid - en ze gaat ervoor, samen met vriendin Ineke Noordhuis. Een mooie en moedige onderneming. Veel succes met het werk aldaar toegewenst.

 

Bijna zover……. naar Tanzania

Na de feestdagen, bijna over een maand, ga ik met Ineke Noordhuis (een goede vriendin, oud collega en diaken van de Hoeksteen) een maand naar Tanzania. 

Als Neonatologieverpleegkundigen (kinderverpleegkundigen speciaal voor de allerkleinsten) gaan wij in het Makiungu Hospital verpleegkundigen en artsen leren hoe de opvang en verzorging van pasgeborenen (vooral de prematuren) na de bevalling verbeterd kan worden.

Voor ons zal het ongeveer 50 jaar terug in de tijd zijn, maar wat mooi om onze kennis over te kunnen brengen!

Ineke is hier in 2017 ook geweest om trainingen te geven, voelt zich zeer welkom daar en nu ga ik met haar mee. Er is een grote behoefte aan scholing. Wij willen dan ook onze kennis doorgeven dmv reanimatielessen voor pasgeborenen, kinderen en volwassenen.

Voor kinderen waarvan de moeder geen of te weinig borstvoeding heeft is er geen flesvoeding in het ziekenhuis. Deze kinderen krijgen dan glucosewater, maar dat is onvoldoende om te groeien. Babyvoeding is daar wel te koop in sommige supermarktjes, maar erg duur voor de mensen daar.

Wij willen de voeding daar gaan kopen voor de zieke of kleine pasgeboren.

 

Als u nu denkt ; prima plan,  dan kunt u ook uw steentje (eurootje)  hieraan bijdragen!



Het rek.nr is :  

NL58INGB0004314215 tnv MCH Dijkstra-van Doorn ovv Tanzania.  

Wij zullen zeker zorgen dat uw bijdrage goed terecht komt!!

Als er belangstelling voor is, zullen we graag na afloop een presentatie over onze maand in Tanzania geven!

Groeten, Marjolein Dijkstra, november 2017


Dienstenveiling

De dienstenveiling van 17 november was een gezellige avond met een leuke sfeer en een bijzonder mooie opbrengst voor de dorpskerk (50 procent) en het zendingswerk van Gerrit en José Heino (50 procent).

De opbrengst is circa 5.100 euro. Dank aan alle bezoekers, bieders, betalers en iedereen die – hoe dan ook – heeft meegewerkt.

Er zijn veel diensten geveild:

• 25 mensen gaan meedoen aan een wijnproeverij en 16 mensen krijgen een rondleiding door de dorpskerk met
   beklimming van de toren.
• Er zijn 33 tegoedbonnen verkocht voor taarten, cakes en boterkoeken.
• Verder zijn nog 46 andere nummers geveild met stuk voor stuk leuke diensten etc.

De Bazaarcommissie en de Thuisfrontcommissie

Dorpskerkrondleiding

Voor iedereen die betaald heeft voor onze Dorpskerkrondleiding op de Dienstenveiling, wil ik voorstellen om dit doen op :

• zaterdag 27 januari 2018
• zaterdag 24 februari 2018

Beide om 14.00 uur. Bel of mail even voor welke datum u kiest !!

Natuurlijk kunnen er nog meer mensen mee, wel voor de prijs die geboden is op de dienstenveiling, namelijk € 10.00 pp.

Jaap Klein

Tel : 06-55334569
Email :  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Kosterswoning weer bewoond!

We zijn verhuisd!

Het heeft wat voeten in de aarde gehad maar eindelijk is het zo ver. Per heden hebben wij onze "nieuwe" woning betrokken. 

De kosterswoning is dus weer bewoond! Een hectische tijd met veel klussen, sjouwen en poetsen ligt achter ons. Gelukkig hebben we dat niet alleen hoeven te doen. We hebben veel hulp mogen ontvangen. Echt dankbaar zijn we voor de vele handen die voor ons het werk licht maakten.

Naast professionele hulp van elektriciëns, stukadoor en schilders ontvingen we ook hulp uit de kerk en van onze familieleden. Zonder al die hulp zou de verhuisdatum misschien nog wel een paar maandjes zijn opgeschoven.... Inmiddels staat ons
nieuwe huis vol met welkomstkaarten en bossen bloemen. Graag willen we u allen hartelijk dank voor de hulp en aandacht
op wat voor manier dan ook.

Vermeldenswaardig..


Als laatste misschien nog wel leuk om te vermelden:

Omdat de woning zich op de eerste verdieping bevindt was het verhuizen van zware stukken huisraad toch wel lastig. Over de trap was geen optie.

Een bevriende agrariër uit Krimpen bood uitkomst. Waarschijnlijk zijn we het enige kostersechtpaar in Nederland dat met een tractor is verhuisd.. !

Nogmaals allen hartelijk dank!

Marcel en Elly Terlouw


Lekkage knap opgelost!

De Monumentewacht kwam langs voor jaarlijkse inspectie en constateerde lekkage aan het dak vlak boven het orgel.
Op korte termijn geen bedrijf dat kon komen. Maarten Visser heeft zelf een hoogwerker gehuurd en het euvel verholpen afgelopen vrijdag 14 juli. Een vd leien zat los/was verschoven.

Hulde aan Maarten Visser !

Het heeft Maarten veel moeite gekost. Enigszins last van hoogtevrees en het slechte weer vergden veel van hem!


Opknappen gebouwen

Van de Kerkrentmeesters

Na de goedkeuring door het Centraal College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad van de PgC
wordt momenteel hard gewerkt aan het opknappen van de gebouwen. Hieronder een aantal foto's van de vorderingen.

Alle foto's van de werkzaamheden zien? 

KLIK HIER: FOTO ALBUM (Meest recente onderaan).
Verder: Koster Marcel Terlouw weet alle details!


 

Update 10 juli: Kerkelijk Centrum

De plafonds gewit, wanden weer strak, de deuren een deurstop enz enz

Update 3 mei : De Vlinder

Dankzij het harde werk van Sjaak en Timo is ons kunstwerk "De Vlinder" nu ook weer in ere hersteld. Kom dat zien !

Update 18 april 2017

De firma Oosterbouw heeft het gebroken raam in het kc vervangen. Een specialistisch klusje!

Update 14 april 2017 - Stoelen matten

Koster Marcel Terlouw kon mededelen dat inmiddels een 60 tal kerkstoelen van nieuwe matten zittingen zijn voorzien. Die kunnen zo weer een hele tijd mee.. rekenen we.

Klussen in dorpshuis, pastorie en exterieur

Hier wat afbeeldingen van de ook daar vorderende werkzaamheden. Zo is de oude keuken vanuit de kosterswoning is naar het dorpshuis verplaatst. Verven sausen nieuwe plafonds enz. Keuken krijgt nog een facelift.
Tevens is het grind rond de kerk vervangen en zijn de diverse paaltjes weer netjes recht gezet.

Update 11 maart 2017

Bij de Pastorie is de verzakte aanbouw verwijderd en wordt de binnenkant geschilderd en er wordt opnieuw betegeld.

Eind maart 2017 zullen aannemers starten met andere klussen, waaronder het schilderen van al het houtwerk.
In de Kosterswoning is een begin gemaakt met stucwerkzaamheden en schilderswerkzaamheden; een loodgietersbedrijf
zal binnenkort beginnen met het vervangen van de zinken dakgoten.


(Om de foto's groter te zien: Rechtermuisknop : Openen in nieuw Tabblad)

De keuken van de kosterswoning zal binnenkort verplaatst worden naar het Dorpshuis.

Foto Album

Meer foto's zien? Klik hier: Foto Album Koster Marcel Terlouw weet alle details!

Namens de kerkrentmeesters een groot woord van dank aan alle vrijwilligers die fantastisch werk verrichten!


Theologische Basiscursus

3-jarige basiscursus

Bent u op zoek naar persoonlijke verdieping en wilt u meer weten van de Bijbel en kennis opdoen over achtergronden, dan kunt u terecht bij de Theologische Vorming Gemeenteleden Rotterdam en geïnteresseerden (TVG), die ook in het seizoen 2017-2018 de basiscursus TVG verzorgt. Deze basiscursus wordt gegeven te Capelle aan den IJssel, kerkgebouw  "De Hoeksteen", Rivierweg 15. U kunt de cursus volgen op maandagavond of op dinsdagochtend, vanaf 4 september resp. 5 september 2017.

De basiscursus duurt drie jaar, waarin een aantal zeer interessante vakken wordt  gedoceerd:
 
elk jaar: Oude Testament (drs. A.J.O. van der Wal), Nieuwe Testament (mw. drs. L.J. Verschoor) en Kerkgeschiedenis (drs. J. Robbers); één jaar: Diaconaat (drs. J.C. Blankers) , Gemeente-opbouw (drs. J.E. Schelling), Filosofie (dr. J.C. de Bas), Rabbinica (mw. drs. E. Schorer), Spiritualiteit (mw. drs. H. Hummel);
en gedurende twee jaar: Dogmatiek (drs. A.S.J. Smilde), Pastoraat (mw. drs. C.H.A. Bartelink), Liturgiek (drs. E.B. Kok), Ethiek 
(mw. drs. R. Oldenboom) en Wereldgodsdiensten (dr. J. Haafkens).

De basiscursus wordt gegeven van september t/m mei en buiten de schoolvakanties.

Er is géén speciale vooropleiding vereist, noch het lidmaatschap van een kerk. Iedereen met belangstelling voor de Bijbel en alles wat daarmee samenhangt, is van harte welkom. 

De basiscursus is gericht enerzijds op persoonlijke geestelijke vorming van de deelnemers en anderzijds op toerusting, onder meer van belang voor vrijwilligers in het kerkenwerk. Het brede vakkenpakket en het enthousiaste docentencorps staan garant voor een boeiende en waardevolle cursus voor iedere belangstellende.

Uitgebreide informatie vindt u op de website www.tvgrotterdam.nl 

Voor persoonlijke toelichting kunt u mailen met Mw. M. Bezemer-Rietveld, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , of bellen met mw. M. Koole, tel. 0167-536671.

Of download de folder : hier


Film Youth for Christ

Zoals getoond tijdens de morgendienst 14-05-2017

Geleid door dhr. B. Rebergen, directeur Youth for Christ.

Luisteren: Morgendienst 14-5-1017

 


PKN: Geloven doe je in de kerk

Lees hierna dit mogelijk interessant artikel van de PKN site over deze campagne.

 Bron: http://www.protestantsekerk.nl/geloven-doe-je-in-de-kerk


 

Nederland Zingt dag 2017







De Nederland Zingt Dag 2017!

Inhoud

Op zaterdag 22 april kwamen ruim 10.000 bezoekers bij elkaar in de Jaarbeurs Utrecht om samen te zingen en te geloven. Het thema van deze dag was Bouw Uw Koninkrijk. 

Deze Nederland Zingt Dag had bovendien een extra feestelijk tintje omdat de Evangelische Omroep 50 jaar bestaat in 2017.

Voor impressies van deze dag zie de website of de facebook pagina !


Externe Informatie Geloof en Kerk

De volgende (externe) links zijn mogelijk van interesse; ze bieden extra informatie rond Geloven, Gemeente en Kerk.


Heeft u zelf goede suggesties? Laat het ons weten, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zie verder: Externe Links



Aankomende activiteiten
22-02 18:00-20:15
Follow Me Catechese avond
24-02 14:00-15:00
Dorpskerk Rondleiding
27-02 20:00-22:00
Bij de Bron Kring
02-03 18:00-20:00
Dorpsmaaltijd 1
04-03 11:15-11:45
Presentatie "Tanzania" - Marjolein Dijkstra - Na de dienst
05-03 18:45-20:00
Muizennestje
05-03 20:00-22:00
Kerkrentmeesters vergadering
05-03 20:00-22:00
Meditatiekring