Rooster van aftreden

Kerkenraad

Per 1 januari 2018. zijn de volgende ambtsdragers en kerkrentmeester aftredend en herkiesbaar.

Ouderlingen: mw. K.C. Hage-Boudestein en dhr. J.B. Plomp,
Ouderling-kerkrentmeester: mw. E.D. Verweij-Van Nieuwenhuyse
Kerkrentmeester: dhr. E.H. Harms
Diakenen: mw. E. van der Eijk-Peters en dhr. A. Verhagen.

De volgende ambtsdragers zijn aftredend en niet herkiesbaar.

Ouderlingen: mw. J.T. Bouman-van Cappellen, mw. W.H. de Jong-Benard, mw. M.C. Sprong-Spits
Jeugddiaken: dhr. R. van de Graaf. 

Oproep

Dit betekent dat er een aantal vacatures zijn in de kerkenraad, waaronder voor scriba, wijkouderlingen, diaken en jeugddiaken.

We zijn op zoek naar mensen die de kerkenraad komen versterken. Een levende gemeente zijn in dienst van onze Heer vraagt om mensen die samen de verantwoordelijkheid van onze gemeente dragen.

Wij vragen u en jullie als gemeente namen van lidmaten binnen 1 week bij de scriba in te dienen ter vervulling van de vacatures. 

Namens de kerkenraad, Cilia Sprong (scriba), 10-12-2017


Aankomende activiteiten
17-01 20:00-22:00
Moderamen vergadering
17-01 20:00-22:00
Senioren Bijbelstudie
20-01 19:30-21:00
De Bolder
22-01 20:00-
Toerustingsavond
23-01 20:00-22:00
Centraal Diaconaal Plaform
23-01 20:00-22:00
Koor
23-01 20:00-22:00
Bij de Bron Kring
24-01 19:45-22:00
Kerkenraad vergadering