Bericht College van Diakenen

Begroting 2018

Wij mogen U  in dankbaarheid de begroting van 2018 presenteren. Deze is door onze administratrice aan de hand van de opgaven, die door de wijkpenningmeesters  van de Diaconie  zijn gedaan.

Bij het opstellen van de begroting is er rekening gehouden met de collecten van uiteen lopende doelen, zoals de benodigde gelden voor eigen wijkgemeente (b.v. jeugd - en ouderenwerk , kerktelefoon e.d.)  Daarnaast is er een balans gezocht tussen plaatselijke, landelijke en wereldwijde financiële steun, zowel  gezamenlijk als op de wijk niveau.

Het College van Diakenen heeft als doelstelling  geformuleerd een financiële reserve van een jaarbegroting aan te houden.

De begroting  ligt vanaf  zaterdag 27 januari tot  en met  zaterdag 3 februari  2018 in uw wijkgemeente (via de scriba) ter inzage.

Namens College van Diakenen, Penningmeester Albert Verhagen.


Aankomende activiteiten
17-01 20:00-22:00
Moderamen vergadering
17-01 20:00-22:00
Senioren Bijbelstudie
20-01 19:30-21:00
De Bolder
22-01 20:00-
Toerustingsavond
23-01 20:00-22:00
Centraal Diaconaal Plaform
23-01 20:00-22:00
Koor
23-01 20:00-22:00
Bij de Bron Kring
24-01 19:45-22:00
Kerkenraad vergadering