Solidariteitskas 2018

Op 28 mei start de geldwervingsactie voor de Solidariteitskas. Deze kas voorziet in kosten voor onvoorziene uitgaven en bijzonder pastoraat.

Solidariteit

In de Bijbel (Nieuwe Bijbelvertaling) is het woord solidariteit slechts één keer te vinden. Die ene zin is echter zeer krachtig en veelzeggend. “En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.” (Hebreeën 13:16) 
 
Door uw bijdrage - een offer - aan de Solidariteitskas houdt u de onderlinge solidariteit tussen gemeenten in ere. Zo ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan. Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan. Aan ideeën ontbreekt het niet, maar wel aan menskracht, ruimte of geld. Voor hen is er de Solidariteitskas.

Bijdrage
Als gemeente vragen wij een bijdrage van €10. Voor elk belijdend lid wordt €5 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente.

  • Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk!
 
Wilt u meer weten over de Solidariteitskas?
Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk op de website www.pkn.nl/solidariteitskas

Giften 
Kerkleden krijgen een brief met acceptgiro in de bus, maar u mag uw gift ook overmaken naar NL26FVLB0699878799 t.n.v. PgC Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk o.v.v. Solidariteitskas Dorp - Middelwatering.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Kerkrentmeesters, 28-05-2018
Aankomende kerkdiensten
Aankomende activiteiten
12-09 19:45-22:00
Consistorie vergaderng