Gemeentenieuws 3 november 2017(Scan naar smartfoon)


IN MEMORIAM Marinus van Nieuwpoort 

Op 6 oktober overleed de heer Marinus van Nieuwpoort in de leeftijd van 83 jaar. De heer Van Nieuwpoort genoot van de bergen, zo blijkt ook wel uit de beelden op de rouwkaart. In de zomer wandelde hij er graag en tijdens de winter bedwong hij dezelfde bergen met de ski's. Zo genoot hij met volle teugen van Gods goede schepping.

Negenenvijftig jaar geleden gaf hij zijn jawoord aan zijn vrouw. Samen woonden zij lange tijd op de woonark, die hij voor een groot gedeelte zelf verbouwde. Daar ontvingen zij hun kinderen en gaandeweg kwamen ook de kleinkinderen met veel plezier naar deze plaats. Enkele jaren geleden verruilden zij deze plek voor De Wilg. Muziek was de grote passie van Rien. Zowel bij de taptoe Ahoy, waar hij zijn partij meeblies, als bij het koor 'Debarim', waarbij hij mede aan de wieg stond.

Door te zingen en te musiceren kon hij zijn vreugde en dankbaarheid uiten, maar ook het verdriet om het voortijdige verlies van zijn schoonzoon Wim. Na een laatste moeilijke levensfase overleed hij in alle rust en vertrouwen op zijn Schepper. De Schepper van zijn leven dankten wij op donderdag 12 oktober in een dienst in de dorpskerk, waar hij jarenlang zijn plek innam om God te ontmoeten. "De HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid', lazen we in deze dienst. Deze woorden uit Psalm 121 stonden destijds centraal in de trouwdienst. De God die hemel en aarde schiep en Rien de levensadem gaf om te zingen, te musiceren en vreugdevol zijn weg te gaan, hield levenslang de wacht. In geloof op Jezus Christus mogen we erop vertrouwen dat de levensuitgang tegelijkertijd de ingang in Gods Koninkrijk is: "Ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen." Als gemeente wensen we mevrouw Van Nieuwpoort, hun kinderen en kleinkinderen van harte Gods troostvolle nabijheid toe. 

Correspondentieadres: De Wilg 62, 2912 RJ Nieuwerkerk aan den IJssel. 

Vanwege de vacatureperiode leidde ds. Johan Sparreboom uit Sliedrecht, als bekende van de familie, in goed overleg met alle betrokkenen de dienst.


Bij de diensten

Iedereen van harte uitgenodigd om samen met elkaar de erediensten in de Dorpskerk bij te wonen. Een bijzondere uitnodiging om op D.V. 12 november het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren.


Bezinning en toerusting

Als we uit de Bijbel lezen of als er uit de Bijbel voorgelezen wordt horen we telkens weer ing en toerusting allerlei wijze woorden. Woorden van aanmoediging, of van verdriet, woorden van troost, en noem zo maar op. Ook komen we, vooral in het Bijbelboek Psalmen, gebeden en woorden van troost tegen. Hoe vaak komt het wel niet voor dat we ons zorgen maken, of ergens niet uitkomen. Dan gaan we piekeren en proberen we tot een oplossing te komen. Wat we ook in overweging zouden kunnen nemen is om de Bijbel te pakken, een stuk te lezen, en God tot ons te laten spreken door zijn Woord.

Is het dan niet kenmerkend dat we dan plotseling een stuk lezen, of uit Gods woord toegesproken worden, en dat dan alles op zijn plek valt? Ja God werkt nog steeds, Hij geeft ons wijsheid en inzicht op Zijn manier. God is het begin en het einde en alles daar tussenin. Laten we dan regelmatig Gods woord horen, lezen, bestuderen, en eruit en ernaar leven.   

Namens de kerkenraad, Rob den Uijl.


Van de kerkrentmeesters

Via de bank van N.N. € 25,00 ontvangen voor het bloemenfonds.

 Verantwoording opbrengst collecten September 2017 t.b.v. Kerk:

Kerk algemeen                €    956,49

Onderhoud                     €    610,27

Catering Kunstmarkt        €    386,80

Giften:

Offerblok                        €      73,95

Verjaardagsfonds            €      52,00

Totaal:                           €  2,079,51

Alle gevers hartelijk dank.

Kerkrentmeesters Dorpskerk


Diaconale project “Actie Schoenendoos”

Een belangrijke taak en plicht in ons leven is omzien naar elkaar. We kunnen daarmee niet vroeg genoeg beginnen. Om deze reden hebben wij er dit jaar voor gekozen om de actie schoenendoos wederom te organiseren. Een oproep aan eenieder om zo veel mogelijk schoenendozen te verzamelen op of vóór 12 november.

Deze kunnen in het Dorpshuis gebracht worden. Graag willen we samen met de kinderen en eenieder die hieraan graag meewerkt, na de ochtenddienst van 12 november, deze dozen versieren en beplakken zodat de kinderen die deze doos gaan ontvangen alleen al door de buitenkant een warm gevoel van binnen krijgen. Over de inhoud en verzending van deze schoenendoos zullen wij u en jou op een later tijdstip informeren.

Namens het jeugd kernteam, Rob den Uijl


Mededeling Diaconie

D.V. 12 november hopen we weer het Heilig Avondmaal te vieren en de desbetreffende Heilig Avondmaalscollecte heeft de Diaconie bestemd voor het Rampenfonds. Het Rampenfonds moet hoognodig aangevuld worden, als oorzaak hiervan zijn de natuurrampen die zich dit jaar al hebben voltrokken.

Denk o.a. aan de verwoestende orkaan die St. Maarten trof. Met uw giften kunnen we het Rampenfonds weer op peil brengen, zodat we bij een volgende ramp adequaat met een gift kunnen reageren. Zoals we bij de ramp die St. Maarten trof konden doen.

Bij voorbaat onze dank.


Kroonluchters poetsen!

Wat gaat de tijd toch snel! Op 16 november a.s. om 09.00 uur gaan we de kroonluchters alweer poetsen. Graag ook dit jaar een verzoek om hulp. U kunt zich bij mij opgeven. Mondeling mag maar ook telefonisch kan 010-4502816 of 06-24219185. Uiteraard zorgen we voor de lunch en maken we er een gezellige dag van. Op voorhand dank voor uw hulp!

Marcel Terlouw


Bedankt

Hierbij wil ik iedereen heel hartelijk bedanken die met mij, Jaap en de kinderen heeft meegeleefd tijdens de afgelopen moeilijke periode. Bedankt voor alle kaarten, mails, gesprekken en vooral ook gebed. We zijn dankbaar dat het nu goed gaat en we zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Els v.d. Eijk


Spullen inleveren voor Dorpskerk bazaar 2018

De 38e dorpskerkbazaar zal plaatsvinden op 7 april 2018. Om deze dag tot een succes te maken hebben we hulp nodig van zoveel mogelijk gemeenteleden. Heeft u spullen, die er uiteraard nog netjes uitzien, dan kunnen we die goed gebruiken voor de Bazaar. 

Tweedehands kleding, boeken, speelgoed, gereedschap en curiosa zijn van harte welkom. Ook nieuwe spullen kunnen wij goed gebruiken. 

Heeft u bijvoorbeeld relatiegeschenken of cadeaus ontvangen waar u niets mee doet? Lever ze aan voor de Bazaar. Ideale tijd om nog eens op uw zolder te struinen of er nog spullen liggen, waarmee anderen blij gemaakt kunnen worden.   

De locatie voor het aanleveren van spullen bevindt zich aan de Burgemeester Schalijlaan (Loods 34). Via verwijzingsbordjes wordt u naar de desbetreffende loods geleid (achter het Texaco tankstation).   

Op de volgende zaterdagen bestaat de mogelijkheid om spullen in te leveren, telkens tussen 11.00 uur en 13.00 uur. 

11 november 2017 

16 december 2017 

13 januari 2018 

27 januari 2018 

10 februari 2018 

24 februari 2018 

Elke zaterdag in maart. 

De Bazaarcommissie


Jubileumreis Tsjerkind

Vrijdagavond 20 oktober waren Aat van Leeuwen, Nanda Prins, Daan en Hannie Plandsoen weer terug van alweer de 40e reis naar Wit-Rusland.

Het was voor ons een bijzondere reis omdat het nu 20 jaar is dat wij met humanitaire goederen naar Wit-Rusland gaan.

We hebben deze reis dan ook een apart programma gemaakt in samenwerking met pastor Pavel van de Babtistenkerk in Volkovysk. 

Zo hebben we drie ontmoetingen georganiseerd. De eerste ontmoeting was op vrijdagmiddag 13 oktober met de invalide jongeren met hun begeleiders en ouders.

Hierbij waren zo’n 120 personen aanwezig. Alle jongeren kregen een Jeugdbijbel in het Russisch. Zaterdagmorgen hadden we een ontmoeting met alle leiders van de organisatie waar wij regelmatig contact mee hebben, maar niet altijd elke reis kunnen ontmoeten vanwege de periode die wij in Volkovysk zijn. Ook hier hebben we bijbels kunnen uitdelen en fijne gesprekken met elkaar kunnen houden. 

Zaterdagmiddag hebben we een middag gehad met de 14 sponsorkinderen die vanuit Capelle aan den IJssel worden ondersteund met een halfjaarlijkse bijdrage. Ook deze kinderen waren heel blij met de Jeugdbijbels die zij namens de stichting mochten ontvangen. Zondag hebben we de twee kerken bezocht de ene helft van de groep in de kerk van Pavel en de andere helft van de groep in de kerk van Artsiukh. Na de kerkdienst zijn we vertrokken naar Dvorets waar de logeerden bij dr. Regina Karakulko. We hebben maandag en dinsdag 130 voedselpakketten kunnen maken en deze bij de armste in Dvorets en omgeving rondgebracht Ook hebben we in samenwerking met het streekziekenhuis in Djatlovo en met het Rode Kruis in Djatlovo Pampers kunnen kopen voor een bejaardenhuis en een 7-tal voedselpakketten kunnen brengen bij gehandicapten in Djatlovo.

We mogen dan ook terugzien, ondanks de hobbel bij de grens, op een goede en geslaagde reis en dankbaar zijn dat we dit allemaal dankzij uw giften hebben mogen doen.

We danken dan U ook voor uw financiële bijdrage, waardoor wij dit werk al 20 jaar lang mogen doen.

Bovenal danken wij de Here onze God die ons telkens weer opnieuw de moed en de kracht geeft om de transporten te organiseren en te volbrengen.

Sec: D.A. Plandsoen, J. de Geusrede 40, 2901 CR   Capelle a/d IJssel

tel : [31] 010 450 00 86
e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
ING : NL95 INGB 0007 5801 21 t.n.v. Stichting Tsjerkind, Capelle aan den IJssel

Met vriendelijke groet

Stichting Tsjerkind


Dienstenveiling 17 november

Op vrijdagavond 17 november is er een ‘dienstenveiling’ in het kerkelijk centrum van de dorpskerk. Vanaf 19:45 uur is iedereen welkom. 

Halverwege binnenlopen als het u/jou uitkomt, is helemaal OK!

Doel is een samenbindende activiteit voor en door jong en oud met een opbrengst voor de dorpskerk en voor het zendingswerk van Gerrit en José Heino-Kasbergen in Zuid-Afrika. 

U kunt bieden op onder andere een huiskamerconcert, een beroepskeuzetest, een wijnproeverij, een whisky-pakket, een port-pakket, een wijn-pakket, een midweek of weekend in een mooi chalet in Lunteren, taarten op bestelling, sinterklaasgedichten, een muziekles etc. 

Dank aan alle mensen die dit al hebben aangeboden.

Als u iets kunt aanbieden, dan horen we dat graag; het liefst uiterlijk 9 november, maar later kan ook. Het kan van alles zijn: iets waar u goed in bent of iets dat u ter beschikking wilt stellen, óók tijd en aandacht voor andere gemeenteleden.

Op de veilingavond kunt u (lekker op)bieden, kopen en gezellig bijpraten onder het genot van koffie/thee, frisdrank of een borrel. U kunt ook gewoon voor de gezelligheid komen. 

Voor mensen die willen komen maar geen vervoer hebben, is er een ophaal- en thuisbreng-service.

Zie www.dorpskerkcapelle.nl voor verdere informatie over deze avond; in de week voorafgaand ook een lijst met te veilen diensten etc zodat u alvast rustig kunt bekijken waar u op wilt bieden. 

Hebt u een dienst of idee, mail het naar Rini de Jong ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) of Martin van der Voet ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ).

Namens de Bazaarcommissie en de Thuisfrontcommissie

Aankomende kerkdiensten
Aankomende activiteiten
20-03 09:30-12:00
Koffie ochtend
21-03 19:45-22:00
Kerkenraad vergadering
21-03 20:00-22:00
Senioren Bijbelstudie
22-03 18:00-20:15
Follow Me Catechese avond
23-03 20:00-22:00
WOP concert
24-03 17:00-21:00
Happen en Trappen voor Tsjerkind
24-03 19:30-22:00
Psalmzangavond / concert
27-03 20:00-22:00
Bij de Bron Kring