Gemeentenieuws-1 / 15 januari 2017

Zoeken binnen de site: Zoek(Scan naar smartfoon)


Meeleven

Mw. Dinie v.d. Giessen, Valeriusrondeel 562, is na een knie-operatie weer thuis. We wensen haar een goede revalidatie toe. 

In Memoriam Leendert Rehorst

Op oudejaarsdag ging hij onverwachts heen. Hij werd 85 jaar. Dat gebeurde net nadat zijn vrouw hem opgezocht had in de Rozenburcht, waar hij sinds september 2016 verbleef. Leen Rehorst is geboren en getogen in Nieuwerkerk aan den IJssel en woonde daar ook het eerste jaar van zijn huwelijk wat op 15 oktober 1959 gesloten werd. Een jaar later kwamen ze na de geboorte van hun dochter naar Capelle en daar werden de twee zoons geboren. Lange tijd was het adres aan de Kievitlaan en tenslotte de Vivaldistraat 50. Dhr. Rehorst leefde met de Dorpskerk mee. Hij heeft zich op allerlei manieren ingezet, en zeker wat de volkstuinvereniging ‘Nut en Genoegen’ betreft. De laatste jaren van zijn leven waren zwaar. Het betekende steeds meer moeten loslaten, vooral omdat zijn kortetermijngeheugen het liet afweten. In de Rozenburcht bezocht hij de weeksluiting. Het geloof was voor hem altijd belangrijk. Tijdens de afscheidsplechtigheid in de aula van begraafplaats Schollevaar lazen we het vertrouwensvolle lied Psalm 23. We wensen mevr. B.A. Rehorst-Verschuren en allen die bij haar horen Gods troostvolle nabijgheid toe.


Terugblik

Het was mooi om voor de eerste keer de kerstperiode en de jaarwisseling in en rond de Dorpskerk mee te maken. Bijna elke avond was er wel wat in de kerk te doen. De koster en zijn vrouw, Marcel en Elly, hebben met hulp van vrijwilligers de kerk regelmatig om moeten bouwen voor meerdere kerstvieringen, een concert, of een overvolle kerstnachtdienst. Heel wat keren zijn de kaarsen in de kroonluchters aangestoken. De uitstraling van onze monumentale dorpskerk doet juist in die periode heel veel. Ik hoop en bid dat het goede nieuws wat we lezend, zingend en musicerend mochten delen door blijft werken en vrucht zal dragen. Ik dacht aan Lied 280 uit het Liedboek en citeer hier nu vers 1,2 en 7 : 

De vreugde voert ons naar dit huis,
Waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
En wekt in ons het lied.

Dit huis van hout en steen, dat lang
De stormen heeft doorstaan,
Waar nog de wolk gebeden hangt
Van wie zijn voorgegaan.

Dit huis slijt met ons aan de tijd,
Maar blijven zal de kracht
Die wie hier schuilen verder leidt
Tot alles is volbracht.

Ds. Nees Cluistra


Vanuit de pastorie

In de dagen rond Kerst en de jaarwisseling ontvingen we allerlei hartelijke wensen. Dank daarvoor.  Ook u/jullie alle goeds en zegen toegebeden voor dit zopas begonnen jaar. De komende maanden hoop ik via de huiskamerontmoetingen met velen van u nader kennis te maken. De uitnodigingen daarvoor zullen door de ouderlingen en pastoraal medewerkers bezorgd worden. Best spannend ook of de vacatures in de kerkenraad vervuld gaan worden. Ik hoop echt dat gemeenteleden zich geroepen weten en zich beschikbaar stellen. Paulus schreef: ‘We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is.’ (Romeinen 12: 6a)  

Ds. Nees Cluistra


Bericht van College van Diakenen betreffende de begroting 2018.

Wij mogen U  in dankbaarheid de begroting van 2018 presenteren.Deze is door onze administratrice aan de hand van de opgaven , die door de wijkpenningmeesters  van de Diaconie  zijn gedaan.

Bij het opstellen van de begroting is er rekening gehouden met de collecten van uiteen lopende doelen, zoals de benodigde gelden voor eigen wijkgemeente (b.v. jeugd - en ouderenwerk , kerktelefoon e.d.)  Daarnaast is er een balans gezocht tussen plaatselijke, landelijke en wereldwijde financiële steun, zowel  gezamenlijk als op de wijk niveau.

Het College van Diakenen heeft als doelstelling  geformuleerd een financiële reserve van een jaarbegroting aan te houden.

De begroting  ligt vanaf  zaterdag 27 januari tot  en met  zaterdag 3 februari  2018 in uw wijkgemeente (via de scriba) ter inzage.

Namens College van Diakenen, Penningmeester Albert Verhagen.


Gift

Onderweg ontvangen voor de Dorpskerk van € 20,00. Dank.


DORPSKERKRONDLEIDING VANUIT DE DIENSTENVEILING

Helaas kan de rondleiding op 13 januari niet doorgaan. Ik wil nu voorstellen om dit op zaterdag  27 januari  en zaterdag 24 februari  te organiseren  beide keren  om 14.00 uur. Natuurlijk mogen er nog meer mensen mee voor de prijs betaald op de dienstenveiling . 10 euro p.p. Graag een bericht met voorkeur naar 

Jaap Klein, Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel.: 06-55334569


Dank u wel.

Wij willen u heel hartelijk bedanken voor de prachtige bloemen, de mooie kaarten, telefoontjes en de warme belangstelling die we van u allen kregen tijdens  het zware behandeltraject dat Gerrit heeft doorlopen. Spannend is het of de behandeling geslaagd is en dat hopen we eind januari / begin februari te horen. Nogmaals hartelijk dank!

Gerrit en Adri Dijkema


Aankomende kerkdiensten
Aankomende activiteiten
23-03 20:00-22:00
WOP concert
24-03 17:00-21:00
Happen en Trappen voor Tsjerkind
24-03 19:30-22:00
Psalmzangavond / concert
27-03 20:00-22:00
Bij de Bron Kring
29-03 00:00
Witte Donderdag
31-03 00:00
Stille Zaterdag
02-04 20:00-21:00
Paasconcert Orgel en samenzang - Cees v.d. Slik
06-04 18:00-22:00
Dorpsmaaltijd 2