Gemeentenieuws - 4 / 23 februari 2018

Zoeken binnen de site: Zoek(Scan naar smartfoon)


Uit de kerkenraad

Aan de gemeente wordt bekend gemaakt dat de kerkenraad mw. A.J.C. (Adri) van der Linde-Nell, Sternenhof 16 haar verkiezing tot ouderling heeft aanvaard.

De bevestiging heeft reeds plaatsgevonden in de morgendienst van 11 februari jl.

Pastoraal Meldpunt

Gedurende de vacante periode is er een Pastoraal Meldpunt geweest. Met de komst van de nieuwe wijkpredikant ds. Cluistra is het Pastoraal Meldpunt opgeheven. Wij danken Alie Faber dat zij in de afgelopen periode als Pastoraal Meldpunt heeft willen fungeren.

Namens de kerkenraad, Cilia Sprong


Meeleven

Dhr. H.G. den Otter, Slotplein 186, mocht na een wekenlang verblijf in het  Erasmusziekenhuis weer thuis komen. De nodige zorg aan huis is geregeld. Ondertussen bleek ook dat er aan de IJsduiker een huis beschikbaar voor hen komt en dat betekent dat er binnenkort een verhuizing volgt.

De familie Gorlitz, Slotplein 215, kent ook de nodige zorgen. De heer J.P. Gorlitz is tijdelijk opgenomen in het zorgpension Capelle en mevrouw Gorlitz krijgt ook hulp. Beide echtparen bidden we Gods zegen toen. Jesaja 46:4 zegt: ‘Tot in je ouderdom blijf Ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen.’ 

Wim en Marianne-Kamphuis, Martinus Burkensstraat 12, kregen allebei te horen dat er iets niet goed was. Bij dhr. Wim Kamphuis is prostaatkanker geconstateerd. Het is niet agressief en goed te behandelen. Wat er gedaan moet worden zal binnenkort helder zijn. Bij mw. Marianne Kamphuis is hetzelfde probleem geconstateerd als ze eerder in april vorig jaar had. Dat betekent dat er kwaadaardig weefsel uit haar blaas verwijderd zal worden. Dit staat gepland voor 5 maart a.s. We bidden jullie toe dat de medische ingrepen goed zullen gaan en bovenal dat God jullie kracht en gezondheid geeft. God is trouw, Hij is een toevlucht te allen tijde! 


Schrap de ‘C’ maar..

Dit is een opmerking die iemand maakte die niks had met ‘christelijke’ politiek en het maar ingewikkeld vond wanneer een partij zich als zodanig profileert. Er ontstond een gesprek over wat dan wel of niet het specifieke kenmerk van een christelijke partij zou moeten zijn. Moet je bijvoorbeeld om  lid te kunnen worden de Bijbelse boodschap onderschrijven? Is persoonlijk geloof in God nodig? Of gaat het alleen om bepaalde Bijbelse waarden die je in je politiek handelen wil vertalen?  

Een interessante discussie. Een politieke partij is dan ook heel wat anders dan een kerk. In de kerk valt de ‘C’ immers nooit te schrappen. Zodra je dat doet is er niet meer van een kerk sprake. De kerk is immers een Christus belijdende gemeenschap! 

Daarom wil ik u uitdagen om uzelf eens de vragen te stellen:  ‘Wat is een christen?’ 

-Is dat iemand die natuurlijk wel ergens in gelooft? Nee, want dat doet iedereen: ‘ergens’ in geloven!

-Is het iemand die in een God gelooft? Nee, want dat doet 90 procent van de mensheid wel. 

-Is het iemand die gelooft in de Almachtige God die onze Schepper is en die alles bestuurt? Nee, dat ben je nog geen christen want dat doen moslims e.a. ook. 

Heel eenvoudig gezegd: ‘Een christen is iemand die bij Christus behoort.’ En zo logisch als dit klinkt zo nodig is het dat wij dat weer gaan ontdekken en belijden. Het woordje  christen is een relatiewoord. Het zegt iets over je band met de levende Heer, met Christus…

En daarom werden de leerlingen van Jezus in Antiochië christenen genoemd. (Handelingen 11:26) Worden wij ook zo genoemd? Zijn we als zodanig herkenbaar? Ja, ook in ons politiek handelen? (Een volgend keer meer!)  


Vanuit de pastorie

Ondertussen is de dienst met de ‘ambtswisseling’ achter de rug. Van kerkenraadsleden die zo intens betrokken waren en meedroegen of sturing gaven aan het geheel hebben we met dankbaarheid en veel waardering afscheid genomen, anderen weer hartelijk verwelkomd! Zitting nemen in de kerkenraad is niet altijd gemakkelijk, maar je krijgt er ook veel voor terug! Die zin heb ik een aantal keren gehoord de afgelopen tijd.

Ik hoop dat het de nieuwe ambtsdragers ook zo vergaat en dat er voor de nog bestaande vacatures nog gemeenteleden worden gevonden die willen ‘dragen en vragen’. Ik denk hierbij aan de vier die een verlamde bij Jezus brengen en waarvan we lezen: ‘En Jezus hun geloof ziende..’ (Markus 2:5) Zij lieten zich niet afremmen door de eerste de beste tegenslag maar hielden vol. Laten we ook zo aan de gemeente bouwen: in geloof èn uitziende naar wat God onder ons wil doen! 

Een hartelijke groet, Ds. Nees Cluistra


Bedankt

Van 6 tot 27 januari ben ik met Ineke, een oud-collega en vriendin, naar het Makiungu Hospital in Tanzania geweest. Ineke was er nu voor de derde keer en ze was blij verrast dat de Neoward er heel netjes en schoon uitzag. De baby’s lagen er goed verzorgd bij en ook de daglijsten waren goed bijgehouden. Er is duidelijk wat gedaan met de kennis die er vorig jaar is overgedragen!

We hebben praktijklessen en uitleg gegeven op de werkvloer m.n. aan de nieuwe verpleegkundigen. Het was prettig dat die redelijk Engels spraken, zodat de kennis beter was over te brengen.

We hebben veel reanimatietrainingen voor pasgeborenen gegeven en er zijn nu verpleegkundigen die daar die lessen gaan continueren. Daar zijn wij heel blij mee en ze zijn er zelf heel trots op!

Ik wil iedereen bedanken die geld gedoneerd heeft, daardoor konden we blikken babyvoeding, babyflesjes, scharen, thermometers, babysokjes, paracetamol zetpillen voor baby’s, een klok voor op de Neoward (om hartslag en ademhaling bij de baby’s te kunnen tellen), stof om babylakentjes te maken, plastic strikslips, bloeddrukmeters en borstkolven kopen. We hebben geld gegeven om nieuwe blikken babyvoeding te kopen als deze op zijn of om melkpoeder te kopen waar ze melk voor zuigelingen en peuters van kunnen maken.

We hebben ook veel gebreide mutsjes uitgedeeld, die daar prima van pas kwamen!

Voor de naast gelegen school hebben we een grote stapel schriften en potloden kunnen kopen, ze waren hier heel blij mee.

Ook de M(edical)M(issionairies) of M(ary) sisters bedanken iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt! Ze zijn heel blij met al deze hulp.

Zelf ben ik geraakt door het enthousiasme en de interesse vanuit de gemeente, heel fijn dat er zo meegeleefd is!

Op 4 maart, 's ochtends na de kerkdienst, willen we voor diegenen die dat leuk vinden, een presentatie geven in het kerkelijk centrum over onze ervaringen in Tanzania.

groeten, Marjolein Dijkstra


Bedankje

Lieve Gemeenteleden

Mijn man(Guus) en ik zelf (Dini) willen langs deze weg U allen hartelijk dankzeggen voor Uw steun en medeleven die wij middels het mooie bloemen-bouquet,,de vele kaarten, telefoontjes en bezoeken die wij van U mochten ontvangen na mijn knieoperatie.

Nogmaals hartelijk dank daarvoor.

Dini en Guus van der Giessen


Jarigen van de maand maart 2018

01 Dhr.J.H.W.Bredemeijer Steenloperstraat 205, 2903AP - 90jr

01 Mw.J.de Bruin-Otterspeer Parelduiker 50, 203WB - 87jr

02 Mw.C den Braber-Stolk Rivierweg 138, 2903AN - 80jr

06 Mw.J.v dr Sluis-de Groot Kerklaan 80, 2903BH - 85jr

07 Mw.F.Abma-Nieweg St.Helenabaai 602, 2904AE - 86jr

09 Mw.W.Breeman Fr v Eedenplaats 77, 2902VB - 75jr

11 Dhr.L.P.Suur Herm.Gorterplaats 149, 2902TD - 80jr

15 Mw.F.Weijling-van der Wal Reigerlaan 251 K234, 2903LJ - 88jr

15 Mw.A.A.P.Scheringa-v dr Palm De Baronie 178, 2904XG - 87jr

15 Mw.A.C.Mak-Uijthoven Kerklaan 229, 2903BD - 87jr

15 Dhr.J.G.C Kamphuisen Reigerlaan 251 K118, 2903LJ - 80jr

15 Mw.J.Dalhuisen-Verhoeve Kerklaan 276, 2903BL - 75jr

23 Dhr.D.Mol Kievitlaan 119, 2903BS - 80jr

28 Mw.A.Heide-van Gool Merellaan 253, 2903GE - 86jr

29 Dhr.K.Houtman Merelhoven 25, 2902KA - 89jr

31 Mw.G.J.Batist-v den Hof Kerklaan 106, 2903BH - 88jr


Collecten Diaconie maand januari 2018

Diaconie Algemeen              €    439,85
Diaconie Bloemenfonds        €      63,05
Diaconie Jeugdwerk             €    255,20
Diaconie werk HVD              €    275,15
Diaconie Tsjerkind               €    660,40
Vijverhof Tsjerkind              €    105,06
Zendingsbussen                  €    216,55
Totaa                                l€ 2.015,26

Alle gevers hartelijk dank, Diaconie Dorpskerk

Van de kerkrentmeesters

Giften

Via mevr. Van der Maarel ontvangen voor het orgel € 25,00.
Van N.N. voor de kerk ontvangen € 50,00.

Giften

Tijdens huisbezoek mocht ik de volgende bedragen ontvangen: t.b.v. kerk algemeen €10,- en €20,- en t.b.v. het ouderenwerk €40,- in collectebonnen.

Alle gevers hartelijk dank! 

In Christus verbonden, Annemiek Bomhof- Vrij

Verantwoording opbrengst collecten

Januari 2018 t.b.v. Kerk:

Kerk algemeen                               € 1.155,32
Onderhoud Dorpshuis                     €      53,60
Onderhoud Dorpskerk                     €    248,86
Verwarming                                   €    228,22
Leermateriaal Kindernevendienst      €    201,35
Catechisatie Follow Me                    €      40,90

Giften:

Verjaardagfonds                            €      94,00
Offerblok                                      €      49,90
Totaal:                                         € 2.072,15

Alle gevers hartelijk dank, Kerkrentmeesters Dorpskerk

Jongerendienst

Zondagmorgen 11 maart 2018, aanvang 10.00 uur

Op zondagmorgen 11 maart is er weer een jongerendienst. Voorganger is ds. C. Cluistra. Het thema is: “Bidden is broodnodig”. In deze dienst willen we met elkaar nadenken over bidden. Wat is bidden? Waarom bid je? Waar “moet” een gebed eigenlijk aan voldoen?

Zo zijn er nog veel meer vragen te bedenken. Waar wij echter in het bijzonder op in willen gaan is de zinsnede “geef ons heden ons dagelijks brood” uit het Onze Vader. Waarom richt Jezus zich in het gebed, dat hij ons gegeven heeft, zo op vandaag?

Hoe vertalen wij dit belangrijke uitgangspunt naar ons eigen zogenaamd “maakbare” leven in een maatschappij waarin alles gepland lijkt te moeten worden en waarin we steeds meer willen en verwachten? Ook zal het gebed als zodanig een speciale plaats krijgen in deze dienst.

De band uit Gouda, die recent al eens bij ons te gast was, verzorgt nu in een akoestische setting de muzikale medewerking. Wij hopen op weer een fijne dienst. 
Iedereen, jong en oud, van harte uitgenodigd!

De Jeugddienstcommissie

Uitnodiging gemeenteleden in de Steenloperstraat en Tuinfluiter

Op dinsdagmorgen 27 februari van 10.30-12.00 bent u van harte welkom voor ontmoeting en kennismaking met ds Cluistra tijdens een huiskamerontmoeting in de Vijverhof, zaal het Trefpunt. Onder het genot van een kopje koffie en thee hopen we daarnaast met elkaar in gesprek te komen over geloof en kerk. Ds Cluistra zal het gesprek leiden. U ontvangt voor de bijeenkomst ook nog een persoonlijke uitnodigingsbrief. Tot de 27e! 

Actie Kerkbalans

Als Kerkrentmeesters en Kerkenraad zijn wij enorm dankbaar voor de uitkomst van de eerste toezeggingen. Na de eerste telling zijn we op het mooie bedrag gekomen van meer dan € 108.000,00.
 
Ieder jaar komen er in de weken na de actie Kerkbalans nog nieuwe toezeggingen binnen. Ook dit jaar rekenen we daarop. Zeker omdat we dit jaar helaas een aantal wijken hadden zonder lopers. In deze wijken zijn de enveloppen wel uitgedeeld maar niet opgehaald. Wij vertrouwen erop dat gemeenteleden uit deze wijken net als in voorgaande jaren hun kerkbalans gewoon zullen overmaken waardoor de het toegezegde bedrag nog hoger kan worden.

Tot slot hebben we dit jaar helaas ook een probleem gehad met het bankrekeningnummer voor de actie Kerkbalans. Gelukkig is dit probleem inmiddels opgelost. Iedereen die nu zijn bijdrage over wil maken kan dit zonder problemen doen.

Naast onze dank aan alle gemeenteleden die deze positieve toezeggingen hebben gedaan willen wij bij deze ook alle lopers en betrokkenen bedanken die ons geholpen hebben tijdens deze Actie Kerkbalans
 
Aankomende kerkdiensten
Aankomende activiteiten
20-03 09:30-12:00
Koffie ochtend
21-03 19:45-22:00
Kerkenraad vergadering
21-03 20:00-22:00
Senioren Bijbelstudie
22-03 18:00-20:15
Follow Me Catechese avond
23-03 20:00-22:00
WOP concert
24-03 17:00-21:00
Happen en Trappen voor Tsjerkind
24-03 19:30-22:00
Psalmzangavond / concert
27-03 20:00-22:00
Bij de Bron Kring