Gemeentenieuws - 5 / 09 maart 2018

Zoeken binnen de site: Zoek(Scan naar smartfoon)


Jongerendienst 11 maart

Zoals al aangekondigd is het 11 maart in de morgendienst een zgn. jongerendienst. Het thema zal zijn: ‘Bidden is broodnodig’. Ieder is welkom!! Zie voor de verdere diensten op 11 en 18 maart het rooster in dit kerkblad of op de website.


Bidstond voor gewas en arbeid 

Graag wijs ik ook op de bidstond voor gewas en arbeid op woensdagavond 14 maart om 19.30 uur. Ieder – oud en jong – is van harte uitgenodigd voor deze kerkdienst. Het gaat om een moment van bezinning en gebed voor het leven van elke dag. Hoe waarderen we werk, school, voedsel, enz.? We bidden God om wijsheid en danken Hem voor al wat Hij geeft. 


Geboren

Op 21 februari is Renate Marleen Blokland geboren. Zij is de prachtige dochter van Ron en Annemarie Blokland-Brugman en het zusje van Jonathan en Maurits. Ze wonen Groene Zoom 1, 2825 BA Berkenwoude. Van harte gefeliciteerd met dit wonder van nieuw leven! 


Waarom word je een christen genoemd? (2)

Iemand zei eens: ‘Ik ben géén christen maar voel me wel een beetje christelijk’.  En dat kan! En dat vooral wanneer je in een christelijke omgeving woont. Ook al doe je er zelf niet veel aan, het vormt toch een onderdeel van je bestaan. Alles om je heen wijst immers naar de doorwerking van het christelijk geloof door de tijden heen. Kerkgebouwen, christelijke scholen en verenigingen. Je doet er haast als vanzelf aan mee.

Je ziet dat in bepaalde dorpen of delen van ons land. Op veel plaatsen – en daar hoort Capelle ook bij -  is dat niet meer vanzelfsprekend. We zijn immers multicultureel en multireligieus geworden. Velen weten niet of nauwelijks meer wat christen-zijn is. Het is daarom heel mooi dat er in steeds meer steden de laatste jaren initiatieven genomen zijn om het evangelie present te stellen. Zo heeft de PKN een aantal pioniersplekken maar ook andere kerken zoeken naar missionaire mogelijkheden. Er worden nieuwe christelijke gemeenten gesticht die vaak ook nog veelkleurig zijn. 

Missionair werk gaat ons allemaal aan. Ieder in zijn of haar situatie is geroepen om niet alleen te geloven in het goede nieuws maar er ook voor te staan. In een omgeving waarin ‘bewust geloven’ eerder uitzondering dan regel is worden we uitgedaagd verantwoording af te leggen van de hoop die in je is! (1 Petr. 3:15) In de ontmoeting met de mensen om ons heen en met het oog op de volgende generaties die je soms zomaar vragen: ‘Ben jij een christen? En waarom dan?’ 

Daarbij zul je woorden nodig hebben om dat uit te leggen, maar het begint bij ons hart. Dat er geproefd wordt dat er liefde is. Dat je kan zeggen: ‘Ik weet me gekend door Jezus, van Hem ben ik, in leven en sterven. Voor Hem leef ik! Hij is mijn Herder en Heer!’  

Jezus zelf gebruikt in Johannes 15 het beeld van de wijnstok en de ranken. Als rank betrek je de levenssappen uit de wijnstok. ‘Zonder mij kun je niets doen’ zegt Jezus dan ook. 

In die levende relatie staan is dan ook wat anders dan het behoren bij een christelijke cultuur. Christen-zijn is een gestoord-zijn in je eigengericht bestaan. Op  de weg geroepen achter Jezus aan. Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid zoeken in de omgang met elkaar, in je staan in de samenleving. De liefde van God doorvertalen. Uitnodigend leven. En dat al biddend: ‘Jezus ga ons voor, deze wereld door!’ 


Gift 

Onderweg 25,00 ontvangen voor het orgel van de Dorpskerk. Dank


Vanuit de pastorie

Het was de afgelopen weken genieten dat de zon zo heerlijk scheen. De kou houdt alles dan nog wel gevangen maar straks breekt de lente los. Nieuw leven zal in de natuur zich melden. Dat is iets waar je ieder jaar weer naar uit kunt zien. 

Maar nog veel groter wonder is dat we juist in deze tijd mogen toeleven en uitzien naar het Paasfeest. We staan stil bij de weg die Jezus voor ons ging, de weg van lijden waar ook onze wereld zo vol mee is. De duisternis die op Goede Vrijdag even alles naar zijn hand te leek te zetten wordt verslagen. Jezus leeft! In Hem is er ‘nieuw leven’ voor ons! Onvoorstelbaar. En we zingen of neuriën: ‘Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.’ Lees heel dat Gezang 182 of Lied 575 maar eens. Een goede tijd toegewenst!

Een hartelijke groet,  Ds. Nees Cluistra


Van de ouderenpastor:

Pastoraal   

Samen op weg

Mijn weg is voor U nooit verborgen
U houdt een wakend oog op mij
zodat ik weet ik ben geborgen
dat geeft rust, dat maakt mij vrij

Mijn weg is voor U nooit verborgen
U neemt mijn hand, U leidt mijn voet
en dwars door alle moeite en zorgen
houdt U mij vast, maakt U het goed                                                                     

uit: Joke van Sliedregt, Als een bloem openbloeien 


Meeleven

Mevr. J. Kraal, Reigerlaan 251 gaat steeds een stukje meer achteruit, zowel geestelijk als lichamelijk. Mede daarom verhuisde zij intern in de Vijverhof naar k244. We bidden haar Gods nabijheid en zegen toe.   

Mevr. C. van Vliet- Borsje, Reigerlaan 251k310,  is al geruime tijd zeer verzwakt. Toch mocht zij nog haar verjaardag mee maken. Hoop en uitzicht op de hemelse Vader krijgen op deze manier een bijzondere klank.     


Uitnodiging aan gemeenteleden in de IJsduiker, Leeuwerik, Merel en Nachtegaal.

Op maandagmiddag 26 maart heten we u graag van harte welkom voor ontmoeting en kennismaking met ds Cluistra tijdens een huiskamerontmoeting in de zaal, beneden in de Merel. Onder het genot van een kopje koffie en thee hopen we daarnaast met elkaar in gesprek te komen over geloof en kerk. Ds Cluistra zal het gesprek leiden. U ontvangt voor de bijeenkomst ook nog een persoonlijke uitnodigingsbrief. Tot de 26e! 


Giften

De afgelopen periode mocht ik tbv kerk telefoon €10,- en tbv kerk algemeen €18,- ontvangen, dank u wel!

In Christus verbonden, Annemiek Bomhof- Vrij


Jongerendienst:  zondagmorgen  11 maart 2018, aanvang 10.00 uur

Op zondagmorgen 11 maart is er weer een jongerendienst. Voorganger is Ds. C. Cluistra. Het thema is: “Bidden is broodnodig”. In deze dienst  willen we met elkaar nadenken over bidden. Wat is bidden? Waarom bid je? Waar “moet” een gebed eigenlijk aan voldoen?

Zo zijn er nog veel meer vragen te bedenken. Waar wij echter in het bijzonder op in willen gaan is de zinsnede “geef ons heden ons dagelijks brood” uit het Onze Vader. Waarom richt Jezus zich in het gebed, dat hij ons gegeven heeft, zo op vandaag?

Hoe vertalen wij dit belangrijke uitgangspunt  naar ons eigen zogenaamd “maakbare” leven in een maatschappij waarin alles gepland lijkt te moeten worden en waarin we steeds meer willen en verwachten? Ook zal het gebed als zodanig een speciale plaats krijgen in deze dienst.

De  band uit Gouda, die recent al eens bij ons te gast was, verzorgt nu in een akoestische setting de muzikale medewerking. Wij hopen op weer een fijne dienst. Iedereen, jong en oud, van harte uitgenodigd!

De Jeugddienstcommissie.  


Bazaar 7 april

De Capelse Dorpskerk Bazaar, georganiseerd door wijkgemeente Dorpskerk, wordt dit jaar gehouden op zaterdag 7 april. U heeft de mogelijkheid om uw gebruikte, maar goed uitziende spullen, in te leveren op ALLE zaterdagen in maart van 11.00 uur tot en met 13.00 uur bij de Dorpskerk, Kerklaan 2.

Tevens zijn we op zoek naar sponsoren voor de bazaar. Wilt u de Hervormde gemeente Dorpskerk en het Hospice IJsselOever steunen, dan kunt u contact opnemen met de commissie. Uw naam/bedrijfsnaam kan dan in de berichtgeving en/of sociale media worden meegenomen.

Dit jaar bieden we externe partijen de mogelijkheid aan om een kraam te huren. Heeft u producten, een speciaal concept of een bijzondere dienst die u graag tijdens dit drukbezochte evenement zou willen aanbieden, sla dan nu uw slag. Neem vandaag nog contact op met de commissie en informeer vrijblijvend naar de voorwaarden.  

Namens de bazaarcommissie, Gerrit van Oosten

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: 06-23392073


Hartelijk dank!

Zondag 18 februari werden wij verrast, met de bloemen van de Dorpskerk.
Het deed ons goed te zijn omringt door gebed en medeleven van de   Herv. Gemeente wijk Dorp. Fijn om daar bij te  horen

Onze hartelijke dank, Bep en Wim van der Kooij 

Aankomende kerkdiensten
Aankomende activiteiten
20-03 09:30-12:00
Koffie ochtend
21-03 19:45-22:00
Kerkenraad vergadering
21-03 20:00-22:00
Senioren Bijbelstudie
22-03 18:00-20:15
Follow Me Catechese avond
23-03 20:00-22:00
WOP concert
24-03 17:00-21:00
Happen en Trappen voor Tsjerkind
24-03 19:30-22:00
Psalmzangavond / concert
27-03 20:00-22:00
Bij de Bron Kring