Gemeentenieuws - 9 / 11 mei 2018

Zoeken binnen de site: Zoek(Scan naar smartfoon)


Openbare belijdenis

Het was op 15 april een indrukwekkende dienst waarin Kees Prins, Lara Hagers en Ellemart Plomp belijdenis deden. Nogmaals dank aan collega ds. Gerben van Manen die een paar jaar met hen opgetrokken is. Het is goed om te vermelden dat een ander gemeentelid, Tim Euwema, op 25 maart j.l. belijdenis heeft gedaan in de St. Janskerk te Gouda. Ook jij van harte Gods zegen toegewenst! Wanneer anderen overwegen om die stap ook te willen doen dan ben je daartoe zeer uitgenodigd. Met ingang van het nieuwe seizoen hoop ik dat er een groepje te vormen is die daarover in gesprek wil gaan. Mail of bel me gerust!


Geboren

Op 15 april is geboren Sepp Nils. Sepp is de de zoon van Michael en Janneke Wiskie en het broertje van Lynn. Op het kaartje staat de tekst: ‘Every good and perfect gift is from above.’ Dat is helemaal waar en we wensen jullie als gezin Gods zegen toe met dit grote geschenk.

Van harte gefeliciteerd!


Ons voorgegaan

Op 19 april 2018 is overleden mevr. Suus van Agteren-Lamens. De laatste jaren woonde zij in zorgcentrum Nijeveld in Rotterdam Ommoord. Zolang haar gezondheid het toeliet werd ze door gemeenteleden opgehaald voor de zondagse dienst. Mevr. van Agteren was een meelevend lid van onze gemeente. Ze hield van de Dorpskerk en genoot van veel activiteiten. Als aandenken aan haar dragen we de maaltijdschorten, zitten we op de door haar genaaide kussens in de kerk en met Kerst kijken we naar het mooi gemaakte kleed onder de kerstboom.

(deze info kreeg ik van Rijmie Klein, waarvoor dank). 


Overlijden

Op donderdag 26 april is Hendrik Boerman heengegaan.

Hij werd 66 jaar en woonde met zijn vrouw Nel te Krimpen a/d IJssel. Nadat hij een paar dagen daarvoor in het ziekenhuis was opgenomen vanwege een open wond aan zijn voet bleek zijn situatie door bloedvergiftiging al direct heel ernstig. Dat het zijn overlijden tot gevolg zou hebben is een onvoorstelbaar grote klap. Ons gebed is dat Nel en haar gezin, en alle andere familieleden en betrokkenen zich getroost weten door de wetenschap dat Henk nu voor altijd geborgen is in de handen van zijn Heer en Heiland. In een volgend kerkblad volgt een ‘In Memoriam’.   


Meeleven

Anne-Marie Legerstee, is tijdelijk nog in BAVO Europoort, Poortmolen 121, 2906 RN. Nu in Gebouw  5B. Alle goeds toegewenst. Dhr. K. de Bruijn moest enkele keren naar het ziekenhuis voor onderzoek en wacht op uitslagen. Gods nabijheid toegebeden. 


Samen bidden… wie doet mee?

Een tijdje geleden raakten wij, Ellen van der Keur en Bertha Cluistra, met elkaar in gesprek over de betekenis en de plaats van het gebed in de gemeente. We willen het idee aan u voorleggen om een gebedsgroep te starten of misschien zelfs meerdere groepjes te vormen waar gezamenlijk gebeden kan worden. 

Waarom samen bidden? Het is een Bijbelse gewoonte om samen te komen voor gebed. En Jezus verbindt hieraan een prachtige belofte: “Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden”. (Matteüs 18:19-20)

Door gezamenlijk gebed mogen we de eenheid die er is door het geloof in Jezus Christus ervaren. De kracht van het gebed hangt niet af van de grootte van de groep. God zelf wil Zijn zegen geven als we Hem eensgezind zoeken in onze gebeden. Samen bidden kan ook een enorme stimulans en verrijking zijn voor je persoonlijke gebeds- en geloofsleven. We kunnen ook hierin van elkaar leren en elkaar aanvullen. 

Concreet denken we aan de volgende mogelijkheden om een gebedsgroep te vormen:

1.We willen een gebedskring starten die één keer in de maand samenkomt in de kerk of in het Dorpshuis. We denken aan de eerste dinsdagavond van de maand van 19.00 – 20.00 uur. De eerste keer zal zijn op dinsdag 5 juni.

2.Het samenstellen van gebedstrio’s. Dit is een klein groepje bestaande uit 3 personen die regelmatig samenkomen om te bidden. Dit kan gewoon bij iemand thuis. Tijdstip en frequentie kan in onderling overleg worden afgesproken. In het kerkelijk centrum liggen folders die meer informatie geven over het vormen van een gebedstrio.  Een dergelijk klein groepje zou natuurlijk ook uit twee of uit vier mensen kunnen bestaan… Via de mail kunnen we dank- en gebedspunten doorgeven.

Iedereen is hartelijk welkom om mee te doen met de gebedskring op dinsdag 5 juni in het kerkelijk centrum! Aanvang 19.00 uur.

Heeft u ideeën, vragen en/of opmerkingen over samen bidden in de Dorpskerk of wil je meedoen in een kleine gebedsgroep aan huis? We horen het graag!

U kunt mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. t.a.v. Ellen of Bertha

Ellen van der Keur, telefoon: 06-33136049
Bertha Cluistra, telefoon: 010-2543499

07-05-2018


Vanuit de pastorie

Nog even en dan zal het Pinksteren zijn. De vijftigste dag van Pasen. De belofte van de Vader (Handelingen 1:4) wordt vervuld. Daar lezen we over in Handelingen 2 en dat gedeelte zal op 20 mei dan ook centraal staan. De kinderen hebben dan hun Pinksterkamp. Anderen gaan naar Opwekking of komen ‘gewoon’ naar de Dorpskerk of luisteren thuis mee. Hoe het ook zij; ik wens u allen een gezegend en vurig Pinksterweekend,

Een hartelijke groet, Ds. Nees Cluistra


Van de ouderenpastor

Pastoraal 

Pinkstervreugde: alles wat adem heeft….

Zolang wij ademhalen, schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht
elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank
De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank.                                             

Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop
Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt
Het zingt van vergezichten, het ademt van de Geest.
In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest.  

Uit Nieuwe Liedboek: 657   


Pastoraat 

Mevr. E.J. Boerendonkverblijft nog ter revalidatie in Avanze, 's-Gravenweg 355 k 308, 2905 LC Capelle aan den IJssel. Half mei hoopt zij naar huis te mogen terugkeren. Met haar hopen en bidden we dat het herstel in haar eigen omgeving mag doorzetten en zij nog een poosje in haar eigen huis mag blijven functioneren. Ze bedankt allen die haar een kaart zonden. Wat bijzonder als je zelf bijna geen bloedverwanten hebt, een kerkfamilie met broers en zussen in de Heer om je heen te weten. Blijft u aan haar denken, ook in gebed? 

Dhr. W.A. Heikoop moest worden opgenomen in het IJssellandziekenhuis. Zijn, altijd goede, gezondheid laat het de laatste maanden afweten waardoor hij steeds meer afhankelijk van zorg lijkt te worden. Na een lange tijd van zorg voor zijn vrouw, en haar opname in de Vijverhof, extra moeilijk nu zelf hulp te moeten ontvangen en in spanning en onzekerheid te verkeren. We hopen met hem om Gods bemoediging en troost in deze moeilijke tijd.

Mevr. J. Steenwijk- Stoffels voelt door benauwdheden haar krachten steeds meer afnemen. We bidden haar en haar familie Gods dragende handen van harte toe.  

Mevr. A.C. Mak-Uijthoven is inmiddels met succes aan haar beide ogen geopereerd. Naast dankbaarheid voor beter zicht zijn er toch ook nog zorgen vanwege andere gezondheidsklachten die om onderzoek vragen. Van harte Gods ontferming toe gebeden door alle noden heen.


Jubilea

Dhr. H.G. den Otter en mevr. C. den Otter-Lagerwaard mochten op 24 april gedenken dat zij 60 jaar geleden in de huwelijkse staat verbonden werden. Samen lazen we hun trouwpsalm, Psalm 4, Heer laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. Een psalm die wijst op de trouw van de Here, God die luistert als we roepen, antwoord geeft. In Hem mag ons hart de vreugde vinden die echt gelukkig maakt. Zo vertrouwend mogen we vrede vinden omdat de Heer ons laat wonen in een vertrouwd en veilig huis. Het jubileren paar mocht dat ondervinden in de lange weg die achter hen ligt. De Psalm is ook nu, in de moeilijke omstandigheden, waarin het feest niet groot gevierd kon worden, tot troost en bemoediging. Zodat zij zich in dankbaarheid gedragen mogen weten.

Dhr. J.J. Heikoop en mevr.H.M. Heikoop-van der Bor gedachten op 1 mei 60 jaar getrouwd te mogen zijn. Hun levensweg samen kende vreugde maar ook moeiten en verdriet. Zeker ook de laatste jaren waarin beider gezondheid hen toenemend parten ging spelen, had dat grote impact op hun bestaan. Wonderlijk dat juist dan de Here God zich steeds meer bekend maakt als je Heiland en Redder, die je Zijn liefde schenkt, zodat je in Zijn kracht nieuwe moed kunt vatten. Waar liefde woont gebied de Heer zijn zegen, dat is de tekst die alle jaren met hen meegegaan is en die zij dankbaar mogen beamen.

We feliciteren beide echtparen vanaf deze plaats van harte en wensen hen en de hunnen Gods zegen en nabijheid toe in de toekomende tijd.


Uitnodiging 

In overleg met de bewoners/gemeenteleden en de activiteitenbegeleiding van de Vijverhof (Lia) wordt een nieuwe activiteit in de vorm van een Gesprekskring gestart in de recreatieruimte van de Merel. De ouderenpastor zal aan de hand van een thema op gebied van geloof, zingeving en levensvragen het gesprek leiden. Idee is dit tweemaandelijks te organiseren op maandagmiddag van 14.30 tot 16.00. De eerste keer zal zijn op D.V. maandagmiddag 28 mei.

Bewoners, gemeenteleden uit de IJsduiker, Leeuwerik, Merel en Nachtegaal ontvangen hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging, van harte welkom! 


Giften 

Dank voor de gift van €20,- die ik tijdens bezoekwerk mocht ontvangen!


Afwezigheid ouderenpastor 

Van 1 t/m 8 juni hoop ik vakantiedagen op te nemen. Ds. Nees Cluistra zal mij in deze periode vervangen, met dank!

In Christus verbonden, Annemiek Bomhof- Vrij


In Memoriam

Clara van Vliet-Borsje

23 februari 1921 – 7 april 2018

Clara werd geboren in het Brabantse Heusden. Tijdens de crisisjaren kwam het gezin naar Capelle. Clara ontmoette Henk van Vliet en zij trouwden in 1947. Ze werden verblijd met 3 kinderen: Bas, Stijnie en Jeanette. Heftig was het dat Henk in 1963 (in de Dorpskerk!) een hersenbloeding kreeg. In 1971 overleed hij en moest Clara als 50-jarige weduwe haar eigen leven oppakken en invulling geven. Niet veel later onderging ze een schildklieroperatie en nadien wisselde haar gemoedstoestand erg: van diep in de put tot volop genietend. Dat was intensief, voor haar zelf en haar omgeving. Ze genoot van vakanties en activiteiten èn kon weken lang het liefst maar op bed liggen. 

10 jaar geleden verhuisde Clara naar de Vijverhof. Met vallen en opstaan bleef ze leven bij de dag. In moeilijke tijden verlangde ze ernaar dat God haar thuis zou halen. Tegelijk hield ze vast aan het aardse leven en bleef ze zoeken naar houvast, hoop en perspectief.

De laatste maanden werd duidelijk dat haar aardse leven ècht afliep. Het duurde lang, maar wat was die laatste periode waardevolle genadetijd. Zoals de kinderen beschreven: “de laatste 18 prachtige, intense, liefdevolle dagen die wij dag en nacht met haar hebben mogen meemaken en waarin we haar hele leven met haar hebben kunnen doornemen.” Er werd gepraat, gezongen, gebeden en langzaam namen de krachten af.

Tijdens de ‘dankdienst voor haar leven’ waren er liederen van vertrouwen en hoop die Clara mooi vond. Hoop was voor haar door de jaren heen zó belangrijk en onmisbaar. Bewust lazen we de voor Clara veel betekenende Psalm 39 uit haar trouwbijbel en vers 8 stond centraal: “En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U!” Als je helemaal op jezelf teruggeworpen wordt, dan val je terug op je fundament. Mensen kunnen elkaar hoop en perspectief geven, maar ontvallen. Clara stelde haar hoop en vertrouwen op God. Psalm 39: 8 was voor haar vraag èn antwoord: “En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U!”

Ik hoop en bid dat iedereen getroost wordt door het geloof, de liefde èn de hoop van waaruit Clara van Vliet leefde, zodat we zelf hoopvol voort kunnen op onze eigen levensweg.

Peter Versloot (Geestelijk verzorger De Vijverhof) 


Uit de Kerkenraad

Het is alweer enige tijd geleden dat de bevestigings/afscheidsdienst van ambtsdragers heeft plaatsgevonden. Er is een nieuwe taakverdeling en deze ziet er als volgt uit:

Het moderamen

Martin van de Watering is voorzitter (ouderling-kerkrentmeester)

Ds. C. Cluistra (assessor)
Rob den Uijl (jeugdouderling)
Adri van der Linde (ouderling-scriba)
Els van der Eijk (diaken)

Afgevaardigden naar het College van Kerkrentmeesters

Martin van de Watering
Ed Harms
Albert Verhagen
Peter Klop

Afgevaardigden naar de Algemene Kerkenraad

Rob den Uijl (jeugdouderling)
Peter Klop (diaken)

Afgevaardigde naar de Classis

Albert Verhagen (diaken)

Namens de kerkenraad, Adri van der Linde (scriba) 04-05-2018


Van de kerkrentmeesters

Verantwoording opbrengst collecten Maart 2018 t.b.v. Kerk:

Kerk algemeen:                     € 1089,20

Vijverhof weeksluitingen        €    537,95

Onderhoud Dorpskerk           €   183,55

Onderhoud orgel                  €   163,27

Jeugdwerk Follow me           €     26,40

Leermateriaal Catechisatie    €    188,87

Biddagcollecte                     €    384,70

Bloemenfonds                     €    209,00

Giften

Offerblok                            €     32,70

Totaal:                               €  2815,64

Per bank ontvangen van N.N. € 10, € 50 en € 500 voor biddag.

Wij zijn dankbaar dat we een legaat van € 1000 hebben gekregen uit de nalatenschap van mevr. W. Penning.

Alle gevers hartelijk dank, Kerkrentmeesters Dorpskerk.

Aankomende kerkdiensten
Aankomende activiteiten
12-09 19:45-22:00
Consistorie vergaderng