Diaconie

De diaconale taak van de kerk behoort tot het wezen van de kerk. Dit betekent dat het diaconaat niet alleen een taak is van de diaconie, maar een zaak die de gehele gemeente raakt.

Een van de belangrijkste taken is de voortdurende oproep tot dienstbaarheid aan de leden van de gemeente. Zonder deze dienstbaarheid zou het onmogelijk zijn de hieronder genoemde taken als diaconie uit te voeren.

Lees meer...

Begroting 2017

Van het College van Diakenen

Wij mogen u in dankbaarheid de begroting van 2017 presenteren.

Deze is door onze administratrice aan de hand van de opgaven zoals die zijn gedaan door de wijkpenningmeesters
opgesteld. Bij het opstellen van de begroting is er rekening gehouden met collecten van uiteen lopende doelen, zoals de benodigde gelden voor de eigen wijkgemeente (b.v. jeugd- en ouderenwerk, kerktelefoon e.d.) Daarnaast is er een juiste balans gezocht tussen plaatselijke, landelijke en wereldwijde financiƫle steun, zowel gezamenlijk als op wijk niveau.

Het College van Diakenen heeft als doelstelling geformuleerd een financiƫle reserve van een jaarbegroting aan te houden.

De begroting ligt vanaf 28 januari tot en met 4 februari 2017 in uw wijkgemeente (via de wijkscriba) ter inzage.

Website: klik op de de tekst : Begroting 2017

namens het College van Diakenen.

Bart van der Vlugt
Penningmeester