Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters

Ambt

Het ambt van ouderling-kerkrentmeester is een verbijzondering van het ambt van ouderling. De kerkrentmeester wordt vrijgesteld van het huisbezoek, van zijn aandeel in het toerustingwerk, het jeugdwerk en het pastoraat. De kerkrentmeesters maken wel deel uit van de kerkenraad. De belangrijkste taken die tot de verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters behoren zijn:

  • gebruik en verhuur van gebouwen
  • onderhoud van gebouwen en installaties
  • coördinatie geldwervingsacties, waaronder de actie Kerkbalans
  • ledenadministratie
  • personeelszaken medewerkers kerkelijke gemeente
  • financiële zaken, waaronder jaarrekening en begroting. 

De Hervormde wijkgemeente ‘Dorpskerk’ vormt een onderdeel van de Protestante Kerk in Nederland te Capelle aan den IJssel. Binnen de wijkgemeente is er dan ook een wijkraad van (vier) kerkrentmeesters. De kerkrentmeesters van de verschillende wijken in Capelle aan den IJssel vormen gezamenlijk het centrale College van Kerkrentmeesters.

De kerkrentmeesters leggen aan de wijkkerkenraad de begroting en rekening van de wijkgemeente ‘Dorp-Middelwatering’ voor. De kerkenraad geeft haar oordeel, waarna de begroting en rekening wordt vastgesteld. Jaarlijks worden de begroting en jaarrekening ter inzage gelegd voor de gemeente.

Verhuur van gebouwen
De Dorpskerk en het kerkelijk centrum zijn beschikbaar voor de activiteiten van de wijkgemeente Dorp-Middelwatering. Daarnaast worden de gebouwen verhuurd aan derden voor huwelijksdiensten en concerten. Voor informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met het kostersechtpaar, de familie Klein, telefoonnumer 010 4502816.

Uw verzoek tot reservering kunt u ook direct indienen door de middel van de volgende formulieren:

Voor de huur gelden de volgende huurprijzen. Op de verhuur zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Giften
Uw giften komen in aanmerking voor belastingaftrek. Als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60,- aan giften per jaar uitgeeft is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar. Het bankrekeningnummer is NL26 FVLB 0699 8787 99 t.n.v. Herv. Gem. wijk Dorp-Middelwatering. Alle bijdragen zijn van harte welkom!

Collectebonnen
In verband met de belastingaftrek is het ook interessant om gebruik te maken van collectebonnen. Er zijn collectebonnen van 0.50, 1.00 en 2.00 euro. Deze zijn te bestellen via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch na 18.00 uur op telefoonnr. 010 – 2020466.

Verdere informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met één van de kerkrentmeesters via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kerkbalans

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk
en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.


Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een
financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen
plaatselijke kerk.

Zie Website Kerkbalans voor alle informatie en ook TV activiteiten in dit kader.

We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons.
We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben, nu het steeds vaker
‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding.

Geef alstublieft steeds weer naar vermogen aan Kerkbalans! Uw bijdrage is dringend nodig!

Bron: commissie Kerkbalans/VVB van de PgC

 

Solidariteitskas

De Solidariteitskas voorziet in kosten voor onvoorziene uitgaven en bijzonder pastoraat.

Solidariteit

In de Bijbel (Nieuwe Bijbelvertaling) is het woord solidariteit slechts één keer te vinden.
Die ene zin is echter zeer krachtig en veelzeggend. “En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere,
want dat zijn offers waarin God behagen schept.” (Hebreeën 13:16) 
 
Door uw bijdrage - een offer - aan de Solidariteitskas houdt u de onderlinge solidariteit tussen gemeenten in ere.
Zo ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan. Sommige gemeenten
lopen tegen grenzen aan. Aan ideeën ontbreekt het niet, maar wel aan menskracht, ruimte of geld. Voor hen is er de Solidariteitskas.

Bijdrage
Als gemeente vragen wij een bijdrage van €10. Voor elk belijdend lid wordt €5 afgedragen aan de Solidariteitskas.
Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente.

  • Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en
    het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk!
 
Wilt u meer weten over de Solidariteitskas?
Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk op de website www.pkn.nl/solidariteitskas

Giften 
Kerkleden krijgen een brief met acceptgiro in de bus, maar u mag uw gift ook overmaken naar NL26FVLB0699878799 t.n.v. PgC Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk o.v.v.
Solidariteitskas Dorp - Middelwatering.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Kerkrentmeesters, 28-05-2018