Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters

Ambt

Het ambt van ouderling-kerkrentmeester is een verbijzondering van het ambt van ouderling. De kerkrentmeester wordt vrijgesteld van het huisbezoek, van zijn aandeel in het toerustingwerk, het jeugdwerk en het pastoraat. De kerkrentmeesters maken wel deel uit van de kerkenraad. De belangrijkste taken die tot de verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters behoren zijn:

  • gebruik en verhuur van gebouwen
  • onderhoud van gebouwen en installaties
  • coördinatie geldwervingsacties, waaronder de actie Kerkbalans
  • ledenadministratie
  • personeelszaken medewerkers kerkelijke gemeente
  • financiële zaken, waaronder jaarrekening en begroting.
     

Lees meer...

Kerkbalans

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk
van Nederland.
Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een
beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen v
oor een financiële
bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul
te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Zie Website Kerkbalans voor alle informatie en ook TV activiteiten in dit kader.

We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons.
We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben, nu het steeds vaker
‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding.
Geef alstublieft steeds weer naar vermogen aan Kerkbalans! Uw bijdrage is
dringend nodig!

Bron: commissie Kerkbalans/VVB van de PgC