Protocollen

Protocollen, documenten
 

Welke Info vindt u op deze pagina:

 • Protocol begrafenissen
 • Hoe dopen wij
 • Notitie over de doop
 • Huisregels Kerkenraad
 • Huwelijksformulier onderwijzing
 • Plaatselijke regeling (wordt herzien)

 

Protocol begrafenissen

Uitgangspunten

Werkgebied wijkpredikant
De wijkpredikant neemt de begrafenissen op zich van gemeenteleden die behoren tot de Hervormde wijkgemeente Dorp-Middelwatering, uitgezonderd de gemeenteleden van wijk 6 en 6b. 

Lees meer...

Hoe dopen wij?


Waarom dopen we zoals we dopen? Daar zitten vaak heel oude gedachten achter, maar kennen we die nog?
Hieronder staat de gang van zaken rond de doop opgesomd.

 1. Geboorte; bezoek van predikant en HVD
 2. Bij doopaanvraag volgt een doopgesprek over de betekenis ervan
 3. Orde van dienst bij de doop:
  • Formulier
  • Gebed
  • Doopvragen
  • Gesprekje met kinderen
  • Bediening van de Heilige Doop
  • Zegenlied
  • Overhandiging Kinderbijbel
  • Na de dienst feliciteren van doopouders, overhandigen Doopkaart

Notitie over de doop

Inleiding
In onze wijkgemeente bestaat een eeuwenoude dooppraktijk. De gewone gang van zaken is dat baby’s van gemeenteleden niet al te lang na hun geboorte worden gedoopt. Als dat in iemands leven niet is gebeurd, wordt hij/zij gedoopt op oudere leeftijd, na eerst in het openbaar geloofsbelijdenis te hebben gedaan.

Lees meer...

Huisregels Kerkenraad


Het moderamen heeft een samenvatting opgesteld, die in de kerkenraad is geaccordeerd:

Lees meer...

Huwelijksformulier Onderwijzing

De instelling van het huwelijk
Wij zijn hier bij elkaar gekomen rondom……………………………………. en……………………………………………………… om samen met hen Gods zegen te vragen voor hun huwelijk. 

Als christelijke gemeente belijden wij dat het huwelijk door God zelf is ingesteld als een verbond voor het gehele leven. Hij heeft de mens geschapen als man en vrouw. Het is niet goed-zo sprak Hij-dat de mens alleen blijft; Ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten  aan zijn vrouw, en die twee zullen een zijn. (Gen. 2:18,24).

Lees meer...