Project Dorpskerk 2025

29 maart 2018 | Berichten

Het is wat stil geweest rond het project, maar we hebben zeker niet stil gezeten! Na het afscheid van onze consulent ds. Gerben van Maanen is de projectgroep voortgegaan.

Met een groot aantal gemeenteleden is in de diverse werkgroepen nagedacht over concrete acties op het gebied van Geloof&Generaties, Kerkdienst&liturgie, Gemeenschap&Pastoraat, Missionair&Diaconaal.

Er ligt een mooi document met aanbevelingen. Binnenkort gaat de uitvoering starten. Daar zijn u en jij ook bij betrokken! U hoort nog van ons.

Meer info over Dorpskerk 2025 onder het menu Berichten.

Namens de projectgroep, Erica Benard 29-03-2018