Van de Kerkenraad

4 mei 2018 | Berichten

Het is alweer enige tijd geleden dat de bevestigings/afscheidsdienst van ambtsdragers heeft plaatsgevonden.
Er is een nieuwe taakverdeling en deze ziet er als volgt uit:

Het moderamen

• Martin van de Watering – voorzitter (ouderling-kerkrentmeester)
• Ds. C. Cluistra (assessor)
• Rob den Uijl (jeugdouderling)
• Adri van der Linde (ouderling-scriba)
• Els van der Eijk (diaken)

Afgevaardigden naar het College van Kerkrentmeesters

• Martin van de Watering
• Ed Harms

Afgevaardigden naar het College van Diakenen

• Albert Verhagen
• Peter Klop

Afgevaardigden naar de Algemene Kerkenraad

• Rob den Uijl (jeugdouderling)
• Peter Klop (diaken)

Afgevaardigde naar de Classis

• Albert Verhagen (diaken)

Namens de kerkenraad, Adri van der Linde (scriba), 4 mei 2018