Oproep van de Hoeksteen

18 mei 2018 | Berichten

De Protestantse Wijkgemeente De Hoeksteen te Capelle aan den IJssel bestaat dit jaar 50 jaar.

In dit jubileumjaar 2018 vinden er diverse feestelijke gebeurtenissen plaats waaronder een Feestelijke kerkdienst (thema: wat zal de wereld mooi zijn op die dag) samen met het koor Kerygma op zondag 7 oktober 2018 om 10.00 uur.

In het verleden heeft het jongerenkoor Cantate Sociƫtas heel wat jaren gerepeteerd en uitvoeringen gegeven in de Hoeksteen o.l.v Wiebe Zeilstra.

Vele Cantateleden maakten ook deel uit van de Hoeksteen als lid en daarnaast ook velen als lid van Youth for Christ te Capelle aan den IJssel.

Oproep

Wij roepen via dit berichtje deze koorleden op om aanwezig te zijn op 7 oktober. Iedereen wordt bij deze van harte uitgenodigd.

Men kan zich opgeven via Hans Noordhuis, oudvoorzitter van Cantate Societas.
Email: hansnoordhuis@hotmail.com

Na opgave zal er meer info volgen over deze dienst. Omdat het niet te doen is om alle adressen te achterhalen van de toenmalige leden van het koor vragen wij u om dit berichtje te plaatsen in uw kerkblad of op uw website van uw Gemeente.

Hartelijk dank voor uw medewerking, de jubileumcommissie:

Harry de Groot
Hans Noordhuis
Lia Breda
Dora Hoekstra (wijkpredikant)