Gebedskring

9 augustus 2018 | Berichten

Een tijdje geleden raakten wij, Ellen van der Keur en Bertha Cluistra, met elkaar in gesprek over de betekenis en de plaats van het gebed in de gemeente. We willen het idee aan u voorleggen om een gebedsgroep te starten of misschien zelfs meerdere groepjes te vormen waar gezamenlijk gebeden kan worden.

Waarom samen bidden?

Het is een Bijbelse gewoonte om samen te komen voor gebed. En Jezus verbindt hieraan een prachtige belofte: “Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden”. (Matteüs 18:19-20)

Door gezamenlijk gebed mogen we de eenheid die er is door het geloof in Jezus Christus ervaren. De kracht van het gebed hangt niet af van de grootte van de groep. God zelf wil Zijn zegen geven als we Hem eensgezind zoeken in onze gebeden. Samen bidden kan ook een enorme stimulans en verrijking zijn voor je persoonlijke gebeds- en geloofsleven. We kunnen ook hierin van elkaar leren en elkaar aanvullen.

Concreet denken we aan de volgende mogelijkheden om een gebedsgroep te vormen:

  1. We willen een gebedskring starten die één keer in de maand samenkomt in de kerk of in het Dorpshuis.
    We denken aan de eerste dinsdagavond van de maand van 19.00 – 20.00 uur.
  2. Het samenstellen van gebedstrio’s. Dit is een klein groepje bestaande uit 3 personen die regelmatig samenkomen om te bidden. Dit kan gewoon bij iemand thuis. Tijdstip en frequentie kan in onderling overleg worden afgesproken.

In het kerkelijk centrum liggen folders die meer informatie geven over het vormen van een gebedstrio. U kunt de folder HIER ook downloaden. Een dergelijk klein groepje zou natuurlijk ook uit twee of uit vier mensen kunnen bestaan…
Via de mail kunnen we dank- en gebedspunten doorgeven. Iedereen is hartelijk welkom om mee te doen met de gebedskring op dinsdag in het kerkelijk centrum! Aanvang 19.00 uur.

Wie doet mee?

Heeft u ideeën, vragen en/of opmerkingen over samen bidden in de Dorpskerk of wil je meedoen in een kleine gebedsgroep aan huis? We horen het graag!

U kunt mailen naar: dorpskerkgebed@gmail.com t.a.v. Ellen of Bertha

• Ellen van der Keur, telefoon: 06-33136049
• Bertha Cluistra, telefoon: 010-2543499