Gift Diaconie ramp Sulawesi

5 oktober 2018 | Berichten

Het College van Diakenen heeft besloten een gift van €  1.500,00 te bestemmen voor de ramp die Sulawesi (Indonesië) trof.

Tevens zal de geplande Rampenfonds collecte op 21 oktober, waar alle Capelse kerken aan deelnemen, bestemd zijn voor Sulawesi.