Wie is bereid om ons enthousiaste team te komen versterken met ingang van 1 januari 2019?

Het koffiedrinken wordt enorm op prijs gesteld en daarom heeft de Kerkenraad  besloten om iedereen de gelegenheid te geven na de morgendienst i.p.v. 1x per maand 2x per maand koffie te laten drinken, t.w. de eerste en derde zondag van de maand.

U begrijpt dat wij hierdoor meer mensen nodig hebben.

 

Aanmelden kan bij:

Adri Dijkema
email: adridijkema@gmail.com

Wij rekenen op positieve reacties!!!!