Ontmoeting tussen leerlingen van joodse en christelijk scholen

In Israël gaan Arabische (Palestijnse) leerlingen en Joods/christelijke leerlingen gescheiden naar school. De meeste leerlingen van Christelijke scholen zijn Moslim en een kleiner deel Christen. Met het ontmoetingsprogramma “Ken je  buren”  leren Joodse en Arabische leerlingen elkaar kennen en met elkaar omgaan.

Ook wordt op deze manier bewustwording gecreëerd in  het belang van Joods-Christelijke relaties voor vrede in het Heilige Land.