Spraakwater Magazine: De Vijverhof en de Dorpskerk

23 oktober 2018 | Berichten

In 1958 komen afgevaardigden van de Hervormde Kerk in Capelle aan den IJssel bijeen om te praten over een ‘bejaardencentrum’. De ‘Hervormde Stichting Bejaardenzorg’ wordt opgericht en in 1963 opent De Vijverhof de deuren.

Zelfs nu, 55 jaar later, zijn er nog altijd onderlinge banden. De Vijverhof staat in de wijk van de Dorpskerk en de kerk heeft, naast predikant Nees Cluistra, ook Annemiek Bomhof als ‘ouderenpastor’ in dienst. Zij geeft handen en voeten aan de pastorale zorg vanuit de Dorpskerk voor bewoners van de zorginstelling en de omliggende flats. Daarnaast geven ouderen-ouderling Ineke Hage-Boudesteijn en de diakenen invulling aan de band tussen beiden.

Een band

Nees en Annemiek herkennen dat er in de kerk een band wordt gevoeld: “Vooral ouderen zijn betrokken bij De Vijverhof, soms hebben hun eigen ouders er gewoond en menigeen deed of doet er vrijwilligerswerk”. Maar de band gaat verder dan persoonlijke verbanden. Qua identiteit ervaren Nees en Annemiek dat de Dorpskerk en De Vijverhof op dezelfde golflengte zitten. Dit blijkt onder andere uit het ‘oog hebben voor medemensen’. Verder is de Dorpskerk nauw betrokken bij de Avondmaalsvieringen en diensten die met Kerst, Pasen en Pinksteren plaatsvinden.

Samenwerking

De samenwerking tussen de Dorpskerk en de Zorginstelling wordt fijn gevonden. Zo was de Dorpskerk destijds betrokken bij de aanstelling van Peter Versloot als Geestelijk Verzorger binnen De Vijverhof en is er geregeld contact tussen Annemiek en Peter. Doordat het ‘dorp De Vijverhof’ zo groot is, is er informeel afgesproken dat Peter wat meer de vinger aan de pols houdt bij de Dorpskerkers in het verpleeghuis en Annemiek zich vooral richt op de bewoners in de omliggende flats.

De toekomst zien Nees en Annemiek met vertrouwen tegemoet. De bewoners komen uit steeds meer kerkelijke richtingen, maar zo zijn er ook meer kerken betrokken bij de bewoners in De Vijverhof. In de Merel is onlangs een open gespreksgroep gestart door Annemiek en sinds enkele jaren is er op de eerste vrijdag van de maand een Katholieke viering. De weeksluitingen worden ook waardevol gevonden en goed bezocht. Beiden zijn blij met deze levendigheid.

Tenslotte uiten Nees en Annemiek de wens: “We waren er voor elkaar, we zijn er voor elkaar en we willen er voor elkaar blijven!”

Bron: Magazine Spraakwater van de Vijverhof Capelle a.d. IJssel.

Website Vijverhof en Magazine: https://www.hsbdevijverhof.nl/downloads/magazine

Fotografie: QLANT https://www.qlant.nl/