Op zondagmorgen 18 november is er weer een jongerendienst. Voorganger is Ds. J. Henzen uit Wateringen. Het thema is: “Happy Hour is the best Hour”.

In deze dienst gaat het over de kerkdienst.

  • Zien wij als jongeren er naar uit om naar de kerk te gaan? Of juist niet?
  • Moet een kerkdienst een vrolijke viering zijn of vooral een serieuze aangelegenheid?
  • Wat vinden we belangrijk: de ontmoeting met God of de ontmoeting met elkaar?
  • Kun je als Christen eigenlijk wel zonder wekelijkse bijeenkomsten waar over God gesproken wordt?

Vragen genoeg dus van waaruit Ds. Hensen ons gaat meenemen om er met elkaar een happy hour van te maken.

Interessante bijbelgedeelten die hierbij gebruikt worden zijn Nehemia 8 vers 9-12 en uiteraard ook het verhaal van de eerste gemeente zoals het in Handelingen 2 vers 2-43-47 beschreven staat. De muzikale medewerking wordt onder andere verzorgd door onze eigen jongerenbands.

Wij hopen op weer een fijne dienst.

De Jeugddienstcommissie.