Advent periode 2018

16 november 2018 | Berichten

Na de eeuwigheidszondag op 25 november volgt een nieuw kerkelijk jaar beginnend met de periode van Advent. We gaan dan dus alweer op weg naar Kerst.

Het gaat snel, zeggen we dan haast als een cliché. Gelukkig dat er iedere week een zondag is om zo ook de loop van de tijd te markeren. We staan dan even stil en leggen ons leven in Gods hand. We gedenken wie God voor ons is in Jezus Christus en zo trekken we verder, met verwachting. Advent! Hij komt!

Tenslotte

December wordt veelal gezien als een drukke maand. En dat is ook zo. Maar advent bedoelt juist ook tijd voor stilte en inkeer. De kleur van het kerkelijk jaar is niet voor niets paars. En dat duidt op boete en inkeer. Lied 439 zingt: ‘Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor!’
Als verootmoedigingsgebed geef ik dan ook een avondgebed van ds. A.F. Troost door.

Gij die het licht der wereld zijt,
het duister komt, de donkerheid,
Heer, neem ons in Uw hoede!
Gij zijt ons water en ons brood,
Gij zijt het leven in de dood,
de bron van al het goede.

Vergeef ons onze grote schuld,
de traagheid en het ongeduld,
alles wat wij misdeden:
de overmoed, de overdaad,
de liefdeloosheid en de haat
— geef ons op aarde: vrede!

Gij die het licht der wereld zijt,
Gij weet waaraan de wereld lijdt,
kom spoedig ons genezen!
Kom haastig, want de wereld wacht,
Gij zijt het licht in onze nacht,
in eeuwigheid geprezen

Een hartelijke groet,
Ds. Nees Cluistra