Najaarsactie: Een goed gesprek

21 november 2018 | Berichten

We zijn het seizoen 2018-2019 begonnen met het thema ‘een goed gesprek’. In onze gemeente willen we elkaar stimuleren tot een goed gesprek.

Een gesprek met God, met jezelf, met je naasten of met iemand die je nog niet kende, maar die op je pad komt. Een gesprek kan gaan over angst en onzekerheid, maar gelukkig ook over geloof, hoop en liefde. Een luisterend oor, begrip, troost en bemoediging; dát maakt een gesprek goed. Gelukkig zijn er in onze Dorpskerk veel goede gesprekken, van jong tot oud: in de kindernevendienst, bij de catechisaties, in alle kringen die er zijn, bij de ouderenmaaltijd en tijdens het koffiedrinken na de dienst.

Mogen wij op u en jou een beroep doen om bij te dragen aan deze najaarsactie, zodat we goede gesprekken kunnen blijven houden? U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer: NL73 RABO 0373 7173 34 t.n.v. PGC Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk.
Let op: Dit is een nieuw rekeningnummer. Door een wijziging bij de landelijke PKN- organisatie is ons rekeningnummer veranderd. Wilt u dit nummer gebruiken?