Adventsproject Kindernevendienst

29 november 2018 | Berichten

Dit jaar lezen we in de kindernevendienst de bijbelgedeelten uit het Lucas-evangelie die voorafgaan aan de geboorte van Gods Zoon. We concentreren ons op vijf personen: Zacharias, Maria, Elisabeth, Johannes en Jezus.

Elk paneel, wat voorin de kerk staat, laat in de loop van de adventsperiode een gekleurde kaars met vlam zien. Telkens staat er één persoon centraal bij een kaars.

Bij vier ervan is de kaars zelf in ‘glas in lood’ stijl te zien, als symbool van de gebrokenheid van deze wereld. Toch kan ondanks die gebrokenheid het licht van God er nog steeds doorheen schijnen.

Alle vijf de kaarsen zijn symbool voor betrokkenheid bij, en de hoop naar de geboorte van de Messias. Zacharias, Maria, Elisabeth en Johannes dragen allemaal op hun eigen manier Gods boodschap uit. Ze mogen dat, ondanks hun gebrokenheid, door Gods tussenkomst en met zijn hulp doen. Daarmee zijn ze tot ‘Lichtdragers van God’ geworden. Dat is dan ook de titel van het project.

Tijdens de loop van het project volgen we hun verhalen en komen op het Kerstfeest uit bij Jezus, de volmaakte Lichtdrager. Deze kaars zal er daarom anders uitzien.

Met het project laten we zien hoe Gods Licht van bevrijding zichtbaar wordt. We mogen ervaren hoe het is om met zijn hulp het Licht uit te dragen in de wereld om ons heen, ook al is er gebrokenheid in ons. God verbindt al die stukjes door zijn Zoon Jezus Christus en maakt ons heel.

 

Astrid Dijkshoorn en Marleen v.d.Graaf.