Meeleven

13 december 2018 | Berichten

December is een maand waarin tegenstellingen extra gevoeld worden. Om er een paar te noemen:

  • Het éne moment sta je te twijfelen in de supermarkt wat je moet kiezen uit alle overvloed en even later zie je op het journaal de beelden van hongerlijdende kinderen in Jemen.
  • Het wordt in de reclame gezegd: ‘Goed eten is samen eten’ terwijl je vol zit met verdriet omdat het ‘samen’ er niet is. Het gemis komt extra sterk op je af.
  • Ondanks alle lichtjes en gezelligheid is het in onze samenleving voor velen een moment waarop de eenzaamheid groot is.
  • Je geniet van het zingen en de muziek totdat de woorden die je zingt tot je doordringen. Dat kan je onrustig maken. Neem het Magnificat waarin Maria dat de rollen omgekeerd zullen worden. Zoals: ‘Heersers stoot hij van hun troon, en wie gering is geeft Hij aanzien!’ Ik bedoel de vraag: Vinden wij Jezus ook in ons kerstfeest? Knielen we neer of leven we al drukdoenerig aan Hem voorbij?

Oftewel: Kerstfeest vieren tot heil van je naaste en tot eer van God is niet vanzelfsprekend. Daarom wens ik u en jou een goede tijd toe. Niet krampachtig maar ontspannen, niet overdadig maar eenvoudig, niet overdreven maar ook met ruimte voor de stilte. Of zoals een leus van het Leger des Heils van heel wat jaren terug het zei: ‘Vier dit jaar kerst eens met Jezus.’

Een hartelijke groet, Ds. Nees Cluistra