HERNIEUWDE Oproep!

30 december 2018 | Berichten

Wie voelt zich geroepen om ons Catechese Team te komen versterken?
Eén keer per 2 weken op donderdagavond van 18 tot 20 uur, inclusief een heerlijke maaltijd !

Kijk eens om je heen, praat er over met je buurvrouw / buurman.  Wie zou dit willen / kunnen doen ?

Info en opgave bij het huidige team:

Ds. Nees Cluistra, Anneke van den Bol, Marjolein Dijkstra, Jan Euwema, Ellen van Ouwerkerk, Astrid Plomp