De komende maanden zamelen we weer goede en mooie ‘oude’ (gebruikte) spullen in. De inlevermomenten zijn:

  • Januari: 26
  • Februari: 9 en 23
  • Maart: Elke zaterdag
  • April: 6

U kunt uw spullen inleveren in de schuur achter de kerk, tussen 11.00 – 13.00 uur.