Op 20 januari is de jaarlijkse Kerkbalansactie weer gestart. Dankzij uw en jouw bijdrage kunnen wij onder andere 14 kringen en andere ontmoetingen blijven houden, kunnen we onze monumentale Dorpskerk blijven onderhouden, kunnen we bijzondere momenten zoals doop, huwelijk, belijdenis, Heilig avondmaal en overlijden samen delen! Het streefbedrag is € 120.000, zodat we deze activiteiten kunnen blijven mogelijk maken.

Doet u ook mee?

Klik HIER voor de update per 2 maart 2019