Op 14 februari komen we bij elkaar! Ieder zeer welkom! Welkom aan de Kerklaan 4.

Ds. C. (Nees) Cluistra