Pastoraat

5 februari 2019 | Berichten

We zijn heel blij en dankbaar met versterking in het pastorale bezoekwerk. Mevr. Ineke Weijers en mevr. Adri Stofbergen hebben zich beschikbaar gesteld om in wijk 6 en 6b huisbezoek te doen.

In eerste instantie zullen ze mee komen met ondergetekende of seniorenouderling Ineke Hage-Boudestein. Dit zal van tevoren met u overlegd worden.

Daarna is het de bedoeling dat zij u rond uw verjaardag gaan bezoeken. Dit in overleg binnen ons wijkteam. Uiteraard is en blijft hetgeen met hen besproken wordt vertrouwelijk, zoals in het pastoraat gevraagd wordt. Natuurlijk blijven onze seniorenouderling en ik ook onze bezoeken afleggen.

Mocht u het fijn vinden dat we langskomen, neem gerust contact op. Ook bij ziekte of ziekenhuisopname leven we graag mee!

Annemiek Bomhof-Vrij