Het geloof geeft rust en onrust..

7 maart 2019 | Berichten

Geloven in God betekent houvast en geborgenheid. Hij is voor ons een schuilplaats. Een beter adres is er niet. Geloven is gegrond op wie Jezus Christus voor ons is. Het is je enige troost in leven en sterven! Eigendom van Hem te zijn, gekocht en betaald door zijn bloed. Dat te geloven geeft rust! Het is een vrede die alle verstand te boven gaat! Laten we die grond en zekerheid elkaar toebidden!

Maar geloven geeft ook onrust. ‘Het geloof is een onrustig ding’ (Luther). Er kan allerlei aanvechting zijn: leef ik wel naar Gods bedoeling? Ben ik wel oprecht in alles wat ik doe? Vanuit de Bijbel komen dan ook indringende vragen op ons af. Zoek ik wel allereerst Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid? (Matth. 6:33)

Anders gezegd: In het geloof word ik bevestigd in mijn bestaan. Gekend en geliefd door God de Vader. Maar in het geloof word ik niet zomaar bevestigd in mijn mening, in mijn gemak of comfortzone. Mij wordt juist voortdurend een spiegel voorgehouden. Zo las ik Amos 5:21-24 waar God aangeeft niet te zitten wachten op mooie muziek maar vooral uit is op eerlijkheid en recht. (het staat er eigenlijk nog veel scherper; lees dat maar eens na).

Nu wordt er wel eens (te snel) gezegd dat veel opwekkingsliederen je vooral een fijn gevoel geven of nogal eenzijdig Halleluja-liederen zijn. Dat zou kunnen maar er zijn zeker ook andere liederen. Zo hoorde ik onlangs Opwekking 805. Misschien in deze 40-dagentijd eens het luisteren waard. Dit lied is geschreven n.a.v. de Franciscaner zegenbede waar ‘ongemak’ en ‘zegen’ in één zin genoemd worden.

Kortom: Het is een enorme zegen als je leven mag vanuit de rust in God. Maar het is ook een zegen als je onrustig en verlangend bent naar meer van Gods bedoeling in je leven en in de wereld om je heen. Wakker zijn, opstaan en Jezus volgen in het leven van elke dag. Maak ons hart onrustig, God, dat het ontevreden klopt als we mooie leugens horen en gemakkelijke woorden! Maak ons hart onrustig, God.

Maak ons hart onrustig, God,
dat het ontevreden klopt
als we mooie leugens horen
en gemakkelijke woorden!
Maak ons hart onrustig, God.

Stort in ons uw tranen uit.
Mensen worden uitgebuit,
weggeschopt en opgesloten.
Zegen hen als wij hen troosten.
Stort in ons uw tranen uit.

Steek in ons uw woede aan
om het onrecht te weerstaan!
Geef ons moed om op te treden.
Laat ons vechten voor de vrede.
Steek in ons uw woede aan.

Laat ons dwaas en koppig zijn.
Laat ons doorgaan tot het eind.
Gaat het onze kracht te boven,
laat ons dan in u geloven.
Laat ons dwaas en koppig zijn.

Want het is Uw koninkrijk
tot in alle eeuwigheid.

(Opwekking 805)

Ds. Nees Cluistra