Jouw hulp is nodig!

Om de bazaar tot een succes te maken, is hulp uit de gemeente essentieel.

Hielp je al eerder of wil je graag helpen op 13 april aanstaande? Geef je dan op bij Astrid Plomp óf via astrid_plomp@hotmail.com

De Bazaarcommissie