Ondertussen zijn er enquêteformulieren uitgedeeld en op de site geplaatst, met vragen naar de beleving rond de avonddiensten. We staan als kerkenraad open voor allerlei suggesties. Op de gemeenteavond op donderdag 16 mei – noteer deze datum! – gaan we er met u en jou over in gesprek.

Bazaar

Op de website is ook informatie te vinden over de Bazaar van 13 april. Heel veel gemeenteleden zetten zich enorm in, maar er zijn nog meer helpende handen nodig. Hopelijk wordt ook dat een mooie dag waarop vele bezoekers ook iets proeven en zien van ons kerk-zijn.

Een ieder Gods zegen toegewenst in deze tijd voor Pasen.

Een hartelijke groet, ds. Nees Cluistra