We zijn op weg naar Pasen. In de kerk ligt een prachtige kaart/maquette van Jeruzalem met daarop de route die Jezus aflegt. De komende morgendiensten op 31 maart en 7 april horen de kinderen over de gevangenneming van Jezus (Lukas 22:39-52) en over de verloochening van Petrus. (Lukas 22: 54-62).

 

Lees hier meer over de Paas activiteiten van de KND!

Wanneer ikzelf hoop voor te gaan (7,14 en 21 april) hoop ik me bij het project van de kindernevendienst voor zover mogelijk aan te sluiten. In een volgend bericht meer hierover. Dan ook aandacht voor de dienst op Goede Vrijdag, de Paasnacht en met Pasen. God geve ons goede diensten waarop we bewust stil staan bij de weg die Jezus voor ons ging.

Een ieder Gods zegen toegewenst in deze tijd voor Pasen.

Een hartelijke groet, ds. Nees Cluistra