Van de Ouderenpastor

21 maart 2019 | Berichten

Op weg naar Pasen Op de gesprekskringen hadden we het de afgelopen tijd over thuiskomen en over verdriet. Twee belangrijke thema’s in een mensenleven. Waar is je thuis? Wat vind je daar?

Wat is zo belangrijk aan het hebben van een plekje waar je thuis bent? En wat als er aan je thuisgevoel iets misgaat? Veiligheid, geborgenheid, een plaats waar je in alle kwetsbaarheid jezelf kunt zijn, waar je gekend wordt zijn van cruciaal belang om als mens te kunnen leven en rust te vinden. Dat geldt voor ons woonhuis, maar ook voor ons kerkelijk huis. En voor de Schuilplaats die we bij onze God mogen vinden. Wat een voorrecht als je een t(T)huis mag hebben!

Denkend aan Jezus’ weg op aarde in deze lijdenstijd wordt pijnlijk duidelijk dat Hij zijn Woning verliet, om met ons te zijn, en dat Hij in Zijn mens-zijn hier op aarde, geen thuis had.’ De vossen hebben holen, en de vogels hebben nesten; maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen’(Luc.8:2o ) Een bekende tekst die anders gaat spreken als je je gaat bedenken wat je eigen thuis voor je betekent. Wat heeft het Hem veel gekost!

Wat mogen we, onverdiend, veel ontvangen. En wat vinden we dat, als we niet oppassen, al snel ‘gewoon’. Wat een wonder van genade en liefde dat de Here God naar ons omziet en ons een veilig Thuis aanbiedt. Door het werk van zijn Zoon, die als geen ander weet van lijden, ontheemd zijn in een gebroken wereld…Zoals ook zovelen nu nog op zoveel manieren geen veilig thuis ervaren. Jezus geeft ons Zijn oog en Zijn liefde om juist dan om te zien naar elkaar. Samen mogen we weten op weg te zijn.

Op weg naar Pasen, het feest van de overwinning, verzoening en de hoop. Glorend licht in een donkere nacht….Hand in hand mogen we steeds meer gaan zien, dankzij Jezus lijden en opstanding, samen onderweg te zijn. Om Thuis te komen!

Huiskamerontmoetingen

Huiskamerontmoetingen In februari en maart was er de mogelijkheid elkaar tijdens een tweetal huiskamerontmoetingen te spreken. Een groot aantal gemeenteleden nam deel aan het gesprek met het wijkteam en onze predikant. Fijn elkaar tijdens een goed gesprek wat beter te leren kennen. En ons samen verbonden te weten met onze hemelse Vader die zich uit genade in Zijn liefde en trouw aan ons bekend maakt. Een laatste huiskamerontmoeting op de afdelingen (1e/2e etage) van De Vijverhof staat gepland op 10 mei. Gemeenteleden en hun familie ontvangen hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging.

Afwezigheid Ouderenpastor.

Van 1 t/m 22 april hoop ik vakantiedagen op te nemen. Voor urgente pastorale zaken kunt u tijdens deze periode terecht bij ds. Nees Cluistra. Na de Pasen ben ik er graag weer voor u.

In Christus verbonden, Annemiek Bomhof-Vrij