Rond de diensten van Pasen

3 april 2019 | Berichten

Voor Pasen staan weer een heel aantal diensten gepland. Enkele diensten wil ik er even uitlichten.

Palmpasen

In de morgendienst op Palmpasen lezen we uit Lukas 22 : 63-64. Het gaat over de spot en de hoon waarmee Jezus net voor het verhoor en de kruisiging mee te maken krijgt. De kinderen staan dan vooral stil bij het verhoor door Herodes en Pilatus. (uit Lukas 23; dit gedeelte stond al centraal tijdens de dienst met ds. L. den Breejen).

Goede Vrijdag

Tijdens de avonddienst op Goede Vrijdag wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Ook dan lezen we uit Lukas en wel 23: 42-43.

Stille Zaterdag

Zoals eerder aangekondigd is er op Stille Zaterdag een gezamenlijke viering met de Oosterkerk, de Hoeksteen en de Schenkelkerk. Het is een zgn. Paasnachtdienst die om 22.00 uur begint!

Wanneer het donker is geworden en volgens de joodse telling de derde dag van het sterven van Jezus aan het kruis begonnen is stellen we de vraag uit Jesaja 21:11 ‘Wachter, hoe lang nog duurt de nacht?’

We zingen en horen ervan dat het Licht opgaat. Jezus leeft! Omdat onze doop laat zien dat we met Christus sterven en opstaan tot een nieuw leven worden we in deze nacht herinnerd aan onze Doop.

Voor hen die willen is er gelegenheid om daarbij een zegen te ontvangen. In deze Paasnachtdienst zingen we van het Paaslicht – de nieuwe Paaskaars wordt ontstoken – en eindigen met Lied 634 ‘U zij de glorie’.

Paasmorgen

Op Paasmorgen zetten we de Paasjubel voort. We beginnen op Paaszondag om ongeveer 9.50 uur met een paar bekende Paasliederen. Tijdens de dienst zal naast de orgelbegeleiding door Cees van der Slik een kwartet meewerken genaamd ‘Fourte’.

Omdat het een gezinsdienst is zal er voor de kinderen een Paasboekje zijn dat door Ellen van de Keur is gemaakt. Daarin vindt je plaatjes en vragen over de betekenis van Pasen. We lezen het Paasevangelie uit Lukas 24.

Weet u/je welkom!

Ds. Nees Cluistra