Vanuit de Pastorie: Catechese

3 april 2019 | Berichten

Ook dit seizoen zijn er weer mooie catechisatieavonden geweest. We begonnen iedere keer om 18 uur met een heerlijke maaltijd. Ouders die dit eten hebben klaargemaakt wil ik dan ook hartelijk bedanken. Van 19-20 uur hadden we het inhoudelijke gedeelte. Er zijn allerlei thema’s aan de orde geweest. Aan de hand van een PowerPointpresentatie heb ik steeds wat verteld aan de hand van wat de Bijbel erover zegt. Vervolgens gingen we in groepjes uiteen om erover door te praten. Dat gaf goede gesprekken.

Op 28 maart was de opzet van de avond anders. Na de maaltijd zijn de jongeren op bezoek gegaan bij een aantal ouderen uit de gemeente om van hen te horen hoe het vroeger was en hoe ze nu in het leven en het geloof staan. Prachtig hoe verschillende generaties met elkaar in gesprek gingen. Ik wil graag de gemeenteleden die de jongeren ontvangen hebben hartelijk bedanken.

Op 11 april sluiten we dit seizoen af met een bijzondere quiz. Tenslotte wil ik het catecheseteam bedanken. We zoeken overigens nog naar nieuwe medewerkers. Denk daar eens over na!! Welkom!

U allen een goede ‘Stille’ week toegewenst en gezegende Paasdagen!

Een hartelijke groet,
Ds. Nees Cluistra