Bericht van het College van Diakenen

12 april 2019 | Berichten

Voor de collecte van 7 april j.l. bestemd voor de natuurramp in Afrika heeft onze Dorpskerk het bedrag van €417,10 opgebracht.

Deze collecte, welke Capelle breed in 7 kerken gehouden werd, heeft totaal het mooie bedrag van € 2.739,85 opgebracht.

Met dank namens het college van Diakenen.