Op zondag 19 mei zijn er gastvoorgangers en op 26 mei heb ik ’s morgens een ruildienst met ds. Gerben van Manen. Dan ziet u hem als eerdere consulent ook weer eens in de Dorpskerk. Voor mij wordt het dan de eerste keer dat ik in de Schenkelkerk voorga.

Op 30 mei is het Hemelvaartsdag. We noemen dat een christelijke feestdag!! Maar waarom? Wat vieren we? Weet u/jij welkom in de kerk waar we om 10.00 uur samenkomen en beginnen met het zingen van Psalm 47: ‘Volken weest verheugd, jubelt, toont uw vreugd, ..’

Op 2 juni – de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren – is er een Doopdienst. Dan hopen we Jelle te dopen. Hij is de zoon van Annemarie en Willem Meijer-Buijs, en werd geboren op 16 maart jl. We bidden met en voor hen om een gezegende dienst.

Ds. Nees Cluistra