Toerustingsavond Luisterend Bidden

10 mei 2019 | Berichten

Op dinsdagavond 4 juni wordt in het kerkelijk centrum een toerustingsavond gehouden over luisterend bidden. We hebben hiervoor een gastspreker uitgenodigd, namelijk ds. Gerrit Vreugdenhil, predikant van de St. Jansgemeente in Gouda.

Waarom een avond over luisterend bidden? Levend in een tijd waarin er veel prikkels op ons af komen, valt het lang niet altijd mee om tijd te vinden voor gebed. En als we al bidden dan zijn we vaak meer gewend om onze vragen aan God voor te leggen, dan dat we wachten op Zijn antwoord voor ons. Bidden is niet alleen zeggen ‘Luister Heer, want wij bidden tot U’, maar toch ook: ‘Spreek Heer, want wij luisteren naar U’. Maar hoe doen we dat dan, luisteren naar God en Zijn stem verstaan?

In deze weken leven we toe naar het Pinksterfeest. Bij zijn hemelvaart droeg Jezus zijn discipelen op om te wachten op de uitstorting van de heilige Geest. We kunnen in Handelingen 1:14 lezen hoe de discipelen die tijd van wachten doorbrachten: ‘Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed’. Laten we samen ontdekken wat er gaat gebeuren als we dagelijks de tijd nemen om te bidden, te wachten en te luisteren naar God.

Ds. Vreugdenhil was eerder werkzaam in Chili. Daar leerde hij van een oudere predikant het belang van luisterend bidden. Hij zegt hierover: ‘Ik ontdekte dat ik door inwoning van de heilige Geest meer intimiteit met God heb gekregen, en kan luisteren naar wat Hij tot mij wil zeggen. Dat heeft mijn leven veranderd’. Hierover zal ds. Vreugdenhil ons op 4 juni meer vertellen.

Iedereen is hartelijk welkom! We willen deze avond tevens zien als mogelijkheid om gezamenlijk op een verdiepende manier het kringseizoen af te sluiten.

Inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur. De avond begint om 19.50 uur.

Contact personen: Ellen van der Keur en Bertha Cluistra (info: dorpskerkgebed@gmail.com) en ds. Nees Cluistra, tel. 010-2543499

Gebed
Maak ons tot mensen naar het beeld van uw Zoon:
met ogen die niet alleen kijken,
maar ook kunnen aanzien;
met oren die niet alleen horen,
maar ook kunnen luisteren
met een mond die niet alleen praat,
maar ook kan aanspreken;
met een verstand dat niet alleen begrijpt,
maar ook kan verstaan;
met een hart dat niet alleen klopt,
maar ook bewogen kan zijn;
met handen die niet alleen grijpen,
maar zich ook kunnen openen
met voeten die niet alleen kunnen draven,
maar ook tegemoet kunnen komen;
want zo zijn wij gezegend
en elk-ander tot een zegen.

(van: W. van der Zee)