Van de ouderenpastor

29 mei 2019 | Berichten

Pinksterfeest

De Trooster komt, die Christus zenden zal, en die nooit van ons wijkt . De Trooster komt, de ure is er al, dat Hij het vuur ontsteekt: de Vader zendt Hem uit den hoge, Hij toont zijn hulp en mededogen. De Trooster komt!

Huiskamerontmoetingen

Wat was het fijn elkaar te zien en spreken tijdens de huiskamerontmoetingen dit voorjaar. We mochten elkaar en onze God in geloof ontdekken: dat verbindt!

Die verbondenheid was er zeker ook tijdens de laatste huiskamerontmoeting op de 1e etage van de Vijverhof waar we met bewoners en met hun familie (Dorps)kerk mochten zijn: samen zingen, samen luisteren, samen spreken. Een goed gesprek om te ervaren dat we, in al onze omstandigheden, gekend zijn door de Here Jezus, die in liefde het hart aanziet.

Een hartelijk dank aan allen in de Vijverhof voor de medewerking en gastvrijheid!

Annemiek Bomhof-Vrij