Invulling zondagavonden – Oproep

8 juni 2019 | Berichten

Op de gemeenteavond van 22 mei was er een uitvoerige toelichting door de voorzitter Martin v/d Watering over de gehouden enquête m.b.t. de avonddiensten. Hier wordt later nog op teruggekomen. We zullen in de kerkenraad eerst verder evalueren.

Wel is voorgesteld om met ingang van 2020 het aantal ‘gewone’ avonddiensten te halveren en stevig na te denken over mogelijke invulling van de andere zondagavonden. (zoals vespers, zanguurtje, lofprijzing & Bemoediging, jeugddiensten enz.)

Dat is echter nu nog wat vaag en daarom wordt ieder opgeroepen mee te denken of mee te doen in een werkgroep hieromtrent. (meld u/je bij de scriba!)

We denken nu dus nog verder na en bidden hoe we de lofzang gaande houden. Want het is tenslotte niet ons idee, God roept ons samen tot eer van zijn naam en tot opbouw van het geloof.

Een hartelijke groet, ds. Nees Cluistra.