Catechese ‘Follow Me’ : Nieuwe medewerkers nodig

10 juni 2019 | Berichten

We zien terug op een mooi seizoen met elkaar. De jongeren van 12-18 jaar kwamen van eind september tot begin april zo’n 12 x op een donderdagavond bij elkaar in het Kerkelijk Centrum. Er werd dan om 18 uur begonnen met een maaltijd (door ouders voorbereid!) waarna ik om 19 uur een presentatie hield n.a.v. een geloofsthema. Daarna gingen we in groepjes van de verschillende leeftijden uiteen om het thema wat verder uit te werken. Dit onder leiding van ‘mentoren’.

Onlangs met de evaluatie hebben we afscheid genomen van Ellen Ouwerkerk en Jan Euwema die heel veel jaar (negen) enthousiast mee hebben gewerkt. Namens de jongeren en namens heel de gemeente wil ik Jan en Ellen hartelijk bedanken voor hun geweldige inzet!

Ondertussen zijn we dringend op zoek naar nieuwe medewerkers. Zie het als een voorrecht! Gezellig mee-eten, luisteren naar de presentatie en daarna tussen 19.30 en 20 uur een klein groepje jongeren wat beter leren kennen en aan de hand van het geleverde materiaal samen aan de slag gaan. Kortom: Heb je hart voor jongeren? Meld je aan!! Praat anders eens met Jan of Ellen waarom ze er zo lang van genoten hebben.

Dat geldt overigens ook voor René van Kralingen die wegens andere verplichtingen afgelopen jaar niet mee kon doen maar eerder veel heeft bijgedragen. Deze dringende oproep doe ik mede namens de andere teamleden Anneke van den Bol, Marjolein Dijkstra, Astrid Plomp en Daan Plandsoen,

Ds. Nees Cluistra