Weer een Nacht zonder Dak!

12 juni 2019 | Berichten

Van 6 op 7 juli staat er Nacht  Zonder Dak gepland voor de jeugd (12+) .
Kom 1 nacht slapen in een kartonnen doos, naast de kerk, om geld in te zamelen voor jongeren die leven in armoede. Jongeren die voornamelijk op straat moeten leven.

De opbrengst gaat voor 100% naar stichting Tear, die samen met de lokale kerken, allerlei jongerenprojecten hebben in diverse landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

Ben je 12 jaar of ouder?  Opgeven voor Nacht Zonder Dak kan bij:

Marleen van de Graaf
Email: Mnvandegraaf@tele2.nl
Of stuur een app naar: 06-27102438

Opgeven via de site van Nacht Zonder Dak kan ook.

Wilt u ons sponsoren?

Dat kan via:

  • De sponsorlijst van één van de deelnemers
  • De doos bij de ingang van de kerk op 23, 30 juni en 7 juli
  • Overmaken op: Girorekeningnummer NL71 INGB 0004 0535 36 t.n.v. Wijkjeugdcommissie Dorpskerk o.v.v. Nacht Zonder Dak