Geef aan de Solidariteitskas !

15 juni 2019 | Berichten

Op 16 juni start de geldwervingsactie voor de Solidariteitskas. U ontvangt binnenkort de envelop voor de Solidariteitskas. ´Gemeenten helpen elkaar´ is de gedachte achter de Solidariteitskas. Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan.

Aan ideeën ontbreekt het niet, maar wel aan menskracht, ruimte of geld. Voor hen is er de Solidariteitskas. Als gemeente vragen wij een bijdrage van 10 euro. Voor elk belijdend lid wordt 5 euro afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van alle gemeenten binnen de Protestantse Kerk.”

Steunfonds & Kansenfonds

Kerken uit het hele land dragen bij aan dit fonds, met een bedrag per belijdend gemeentelid per jaar. Zo ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan.

Steunfonds
Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan. Aan ideeën ontbreekt het niet, maar wel aan menskracht, ruimte of geld. Voor hen is er de Solidariteitskas.

Kansenfonds
Daarnaast is de Solidariteitskas er ook voor gemeenten die vernieuwende ideeën hebben. Die kansen zien om nieuwe wegen in te slaan.

“En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere,
want dat zijn offers waarin God behagen schept.”
Hebreeën 13:16