Om over na te denken

26 juni 2019 | Berichten

In deze zomertijd is het voor velen ook vakantietijd. Heerlijk! Geniet ervan! Tijd om wat afstand te nemen. Te bezinnen en uit te rusten. Maar dat is ook best een kunst! Want juist tijdens vakantie kan het ook zijn dat de vermoeidheid er pas echt uitkomt. Of je realiseert je heel sterk dat de tijd vliegt. NB we zijn alweer over de helft van 2019.

Maar goed, ik kwam een heel scherpe preek tegen van Augustinus (354-430). Heel lang geleden uitgesproken en toch ook herkenbaar tot op vandaag. Hierbij geef ik een deel van deze vertaalde preek van toen door:

Wie is er nu niet afgemat in deze wereld? Kan iemand mij zeggen wie er niet afgemat is van het werken of van het piekeren? De arme is afgemat van het werken, de rijke van het piekeren. De arme is afgemat omdat hij streeft naar bezit, de rijke omdat hij streeft naar behoud. En omdat hij ook nog winst wil maken, is de rijke nog veel afgematter.

Je draagt dus in feite je eigen last: de zonden waaronder je gebukt gaat. En toch probeer je je te verheffen, ondanks het enorme gewicht van de zonden. En je trots zwelt op, ook al ben je zwaar beladen.

Daarom zegt de Heer… Nou, wat zegt Hij? Juist, ’Ik zal u verkwikken. Neem mijn juk op en leer van Mij.’
Wat kunnen we dan van U leren, Heer? Wij weten dat u in het begin het Woord was, en dat het Woord bij God was en dat het Woord God was. Wij weten dat alles door U is gemaakt, het zichtbare en het onzichtbare.

Wat kunnen wij van u leren? De hemel ophangen? De aarde vastzetten? De zee uitspreiden? De lucht uitspannen? Alle vier de elementen van de bijpassende wezens voorzien? De tijdperken ordenen? De afwisseling in de jaargetijden aanbrengen? Is dat wat wij van U kunnen leren?
Of wilt u ons misschien leren wat U op aarde hebt gedaan? Wilt U ons dát leren? Dan kunnen we van U leren hoe we melaatsen moeten reinigen, hoe we demonen moeten uitdrijven, koortsen verjagen, de golven van de zee tot bedaren brengen, doden tot leven wekken…
’Niets van dat alles’, zegt Hij.

Maar wat dan wel? Zachtmoedigheid en nederigheid van hart.
Schaam je, trotse mens, schaam je voor God. Het Woord van God zegt, God zegt, de Eniggeborene zegt, de Allerhoogste zegt: ’Leer van Mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart’.
Zijn hoge majesteit is afgedaald naar de nederigheid. En dan durf jij, mens, je nog op te blazen? Mens, kom tot jezelf, breng jezelf terug tot de nederigheid van Christus
en blaas jezelf niet op tot je van trots uit elkaar barst.

Uit: Aurelius Augustinus, ‘Van aangezicht tot aangezicht’

Een hartelijke groet, Ds. Nees Cluistra