Nacht Zonder Dak

7 juli 2019 | Berichten

Foto’s van de NZD van 6 op 7 juli om te bekijken.

 

Misschien heeft één van de deelnemers ook nog een sterk verhaal??

Hoe dan ook:  Slapen in een kartonnen doos, naast de kerk, om geld in te zamelen voor jongeren die leven in armoede. Jongeren die voornamelijk op straat moeten leven.

De opbrengst gaat voor 100% naar stichting Tear, die samen met de lokale kerken, allerlei jongerenprojecten hebben in diverse landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

Opgeven via de site van Nacht Zonder Dak kan ook.

Wilt u ons sponsoren?

Overmaken op: Girorekeningnummer NL71 INGB 0004 0535 36 t.n.v. Wijkjeugdcommissie Dorpskerk o.v.v. Nacht Zonder Dak